Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Областен съвет по правата на хората с увреждания

Във връзка с изпълнението на чл. 19 ал.1 от Закона за хората с увреждания днес в Областна администрация – Плевен бе създаден областен съвет по правата на хората с увреждания. В него членуват представители от 11-те общини, влизащи в обхвата на област Плевен, представители на браншови организации, институции и неправителствени организации. На първото си заседание, което се състоя днес, съветът прие правилник за дейността си и избра за председател заместник – областния управител Татяна Божинова. Областният съвет за правата на хората с увреждания ще съдейства и подпомага областния управител при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания.
 

Правилник  за устройството и дейността на областен съвет по правата на хората с увреждания в област Плевен


Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен