Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

2020.04.30

Заповед №РД-09-67/29.04.2020 г. на Областен управител на област Плевен за утвърждаване на мерки за безопасност на движението по пътищата на служителите в Областна администрация - Плевен


Заповед №РД-12-05/10.03.2020 г. за създаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

 

Протокол №1/01.10.2019 г. от заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед №РД-12-13/15.10.2019 г. за създаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен