Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
Изтеглете Протокола от тук
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН