Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Областна комисия по заетост
2019

Протокол №19/10.10.2019 г. от заседание на Комисия по заетостта  към Областният съвет за развитие.


Заповед №РД-09-54/29.03.2019 г. за назначаване на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост на област Плевен - 2019 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол №15/13.02.2019 г. от заседание на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Протокол № 14 / 14.01.2019 г. от заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук

2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук


Протокол №13/09.10.2018 г. от заседание на Комисията по заетостта

 

Заповед №РД-09-33/29.03.2018 г. за назначаване на Комисия по заетостта към областен съвет за развитие
 /актуализация/
 
 
 
 
 
Заповед №РД-09-34/29.03.2018 г. за назначаване на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост - 2018 г.
 
 
 
 
 
Заповед №РД-09-67/14.06.2017 г. за назначаване на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие (актуализация)

Протокол №1 от 26.04.2017 г. за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Обучения и заетост на младите хора"

Протокол № 8 от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук

Протокол №1 заседание на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост и обучение за област Плевен за 2017 г. можете да изтеглите от тук
Заповед № РД-09-26/20.03.2017 г. за назначаване на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие (актуализация) можете да изтеглите от тук

Протокол №7 от 16.03.2017 г. от Заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук

Протокол №6 от 20.02.2017 г. от заседание на Комисия по заетостта за Приемане на проект на Държавният план-прием за учебната 2017/2018 можете да изтерглите от тук

Заповед № РД-09-146 от 21.12.2016г. за назначаване на Комисия по заетост можете да изтеглите от тук

Протокол № 1 от 04.01.2017 за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. можете да изтеглите от тук

Протокол № 1 от 04.01.2017 за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. можете да изтеглите от тук

Протокол № 4 от 27.09.2016

Протокол № 1 от 20.09.2016

Заповед за назначаване на комисия по заетост от 17.09.2016

Протокол №3 от 19.09.2016

Заповед Комисия заетост от 17.09.2016

Протокол №1/02.06.2016 г. за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020


Приложение 4 - ПОО - таблица
 
 
 
 
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН