Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Областен съвет за тристранно сътрудничество
Заповед № РД-09-71/16.06.2017г. Състав на Областен съвет за тристранно сътрудничество можете да изтеглите от тук
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН