Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

Протокол №6/03.12.2019 г. от заседание на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата, може да видите тук
Заповед № РД-12-16/27.11.2019 г. за създаване на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - може да видите тук
Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата можете да изтеглите от тук
Протокол №5/29.05.2018 г. от заседание на Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Заповед №РД-09-62/21.05.2018 г. за назначаване на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата /актуализация/
Протокол №4/20.02.2018 г. от заседание на Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Годишен доклад за дейността на Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата за 2017 г.

Протокол №3 от проведено на  27.06.2017 заседание на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Доклад за състоянието на горите, дивеча и рибата на територията на област Плевен  през 2016 г.
Заповед№РД-09-61/07.06.2017 г. за създаване на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата (актуализация)
Протокол от проведеното на 28.07.2016г. заседание на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Заповед №РД-09-75 от 28.06.2016г.
Доклад за състоянието на горите и опазване на горските територии в обхвата на област Плевен за 2015 г.

Правилник за дейността на Областния консултативен съвет, утвърден със Заповед на ОУ от 06.02.2015г.
Протокол №1 от 12.05.2015г.
Доклад за състоянието на горите, дивеча и рибата на територията на област Плевен

 

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен