ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен
2019

Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 17.06.2019 г.

Протокол и присъствен списък можете да изтеглите от тук

ГФО Асоциация  за 2018 можете да изтеглите от тук

Инвестиционна програмаза 2019 можете да изтеглите от тук

Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук

Покана до ВиК ЕООД можете да изтеглите от тук

Покана до общините можете да изтеглите от тук
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Редовно заседание на Общото събрание на АВиК на 21.02.2019 г.

Присъствен списък от редовно заседание на 21.02.2019г. можете да изтеглите от тук

Протокол от редовно заседание на 21.02.2019г. можете да изтеглите от тук


Искане за мандат можете да изтеглите от тук

Покана за участие в заседание можете да изтеглите от тук

Отчет за дейността за 2018 г. можете да изтеглите от тук

Отчет на бюджет 2018  и обяснителна записка можете да изтеглите от тук

Бюджет за 2019 г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук

Таблица за процентно разпределение и вноски можете да изтеглите от тук


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

Общо събрание от 29.10.2018г.


Искане за мандат можете да изтеглите от тук

Покана за участие в заседание можете да изтеглите от т
ук

Проект на бюджет можете да изтеглите от тук

Обяснителна бележка можете да изтеглите от тук

Таблица за разпределение на гласове 
можете да изтеглите от тук

Протокол от заседание на 29.10.2018г. можете да изтеглите от тук


Присъствен списък можете да изтеглите от тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 10.09.2018 г.

Присъствен списък можете да изтеглите от тук

Протокол № 4 от заседание на общото събрание можете да изтеглите от тук


Бизнес план на ВиК

Анекс

Искане за мандат

Писмо ВиК

Покана общини

Приложение №1

Приложение №2 към Анекс

Приложение №3 към Анекс

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 18.06.2018 г.

Присъствен списък можете да изтеглите от тук
 
Протокол можете да изтеглите от тук
 
Писмо ВиК Оператор можете да изтеглите от тук
 
Искане мандат можете да изтеглите от тук
 
Покана можете да изтеглите от тук
 
План за управление на ЧР можете да изтеглите от тук
 
Подробна инвестиционна програма 2018 можете да изтеглите от тук
 
Финансов годишен отчет за 2017г. можете да изтеглите от тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 26.02.2018г.

Протокол №2 от редовно заседание на Общото събрание на 26.02.2018г можете да изтеглите от тук
 
Присъствен списък от проведеното на 26.02.2018г Общо събрание можете да изтеглите от тук
 
Покана за редовно заседание на общо събрание, което ще се проведе на 26.02.2018г. можете да изтеглите от тук
 
Искане за мандат от 25.01.2018г. можете да изтеглите от тук
 
Отчет за дейността на Асоциация ВиК за 2017г. можете да изтеглите от тук
 
Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация ВиК за 2017г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
 
Проект на бюджет на Асоциация ВиК за 2017г. и обяснителна бележка можете да изтеглите от тук
 
Процентно разпределение на гласовете на членовете на Асоциация ВиК в общото събрание за 2018г. можете да изтеглите от тук


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 15.01.2018 г.

Протокол и присъствен списък от проведено заседание на общото събрание на 15.01.2018г. можете  да изтеглите от тук
 
Подробна инвестиционна програма /по обекти/ на "Водоснабдяване и нанализация" - ЕООД гр. Плевен за изпълнение през 2017 г. по собственици на публични активи можете да изтеглите от тук
 
Разпределение на задължителното ниво на инвестиции по години и собственици на публични активи (чл. 7.3 от Договора) можете да изтеглите от тук
 
Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание за 2017г. можете да изтеглите от тук
 
Писмо покана общини за провеждане на заседание на Общото събрание на АВиК - АВК-03-3(1) от 07.12.2017 г. можете да изтеглите от тук
 
Писмо за искане на мандат за провеждане на заседание на Общото събрание на АВиК - АВК-03-3 от 07.12.2017 г. можете да изтеглите от тук


2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 02.10.2017 г.

Покана за извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 02.10.2017г. (публикувано на 12.09.2017г.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 04.05.2017 г.


Годишен финансов отчет на АВиК Плевен за 2016 г.

Протокол от проведено заседание на Общото събрание на АВиК Плевен от 04.05.2017г.

Покана за извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 04.05.2017г. (публикувано на 05.04.2017г.)

План за опазване на околната среда

План за собствен мониторинг по заустване на отпадъчни води


План за управление на дейностите по третиране на отпадъците 2016 - 2020 г.

Протокол от заседание на Общо събрание на членовете на АВиК от 07.03.2017г., публикуван на 15.03.2017г.


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен (публикувана на 07.02.2017г.)

2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 30.09.2016 г.

Присъствен списък от 30.09.2016г.

Протокол от 30.09.2016г.

Покана  за провеждане на общо събрание на АВиК Плевен на 30.09.2016 и приложения


Писмо управител на ВиК ЕООД Плевен

Писмо до МРРБ

Писмо до община Кнежа

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 03.08.2016 г.


Протокол от 03.08.2016

Присъствен списък от 03.08.2016

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен

Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД

Обяснителна записка към проекта на бюджет 2017г. към Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД

Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание и съответния размер на вноската на всяка община в ПРОЕКТ-БЮДЖЕТА за 2017г.

Бизнес план и приложения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 20.07.2016 г.

Протокол от 20.07.2016

Присъствен списък от 20.07.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 13.01.2016 г.

Писмо № АК-04-178-(3)/ 18.12.2015 до Министър на регионалното развитие и благоустройството и проектобюджет за 2016г.

2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо събрание от 03.04.2015г.

Протокол №2 от заседание на Общото събрание от 03.04.2015г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общо събрание от 27.02.2015 г.

Протокол №1 от заседанието на Общото събрание от 27.02.2015г.

Предложение за включване на допълнителен въпрос за обсъждане в дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен - 29.01.2015 г.

Покана за общо събрание от 19.01.2015г.


2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общо събрание от 09.12.2014 г.

Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен

Разпределение на гласовете по общини

Проектобюджет за 2014 г.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?