Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен
2020
Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 13.07.2020 г. 
Покана до общините можете да изтеглите от тук
Покана до ВиК ЕООД можете да изтеглите от тук
Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук
Инвестиционна програма 2020г. можете да изтеглите от тук
Таблица за разпределение на гласовете можете да изтеглите от тук
Проктобюджет за 2021г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук


Редовно заседание на Общото събрание на АВиК на 24.02.2020 г.

Протокол от редовно заседание на 24.02.2020г. можете да изтеглите от тук
Искане за мандат можете да изтеглите от тук
Покана за участие в заседание можете да изтеглите от тук
Отчет за дейността за 2019 г. можете да изтеглите от тук
Отчет на бюджет 2019  и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Бюджет за 2020 г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Таблица за процентно разпределение и вноски можете да изтеглите от тук


2019
Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 09.12.2019 г. 
Покана до общините можете да изтеглите от тук
Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук
Протокол отизвънредно заседание на 09.12.2019г. можете да изтеглите от тук
Таблица за разпределение на гласовете можете да изтеглите от тук
Проктобюджет за 2020г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук

Извънредно заседание  на Общото събрание на АВиК на 17.06.2019 г.
Протокол и присъствен списък можете да изтеглите от тук
ГФО Асоциация  за 2018 можете да изтеглите от тук
Инвестиционна програмаза 2019 можете да изтеглите от тук
Искане на мандат от МРРБ и МОСВ можете да изтеглите от тук
Покана до ВиК ЕООД можете да изтеглите от тук
Покана до общините можете да изтеглите от тук
Редовно заседание на Общото събрание на АВиК на 21.02.2019 г.
Присъствен списък от редовно заседание на 21.02.2019г. можете да изтеглите от тук
Протокол от редовно заседание на 21.02.2019г. можете да изтеглите от тук
Искане за мандат можете да изтеглите от тук
Покана за участие в заседание можете да изтеглите от тук
Отчет за дейността за 2018 г. можете да изтеглите от тук
Отчет на бюджет 2018  и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Бюджет за 2019 г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Таблица за процентно разпределение и вноски можете да изтеглите от тук
2018
Общо събрание от 29.10.2018г.
Искане за мандат можете да изтеглите от тук
Покана за участие в заседание можете да изтеглите от т
ук
Проект на бюджет можете да изтеглите от тук
Обяснителна бележка можете да изтеглите от тук
Таблица за разпределение на гласове 
можете да изтеглите от тук
Протокол от заседание на 29.10.2018г. можете да изтеглите от тук

Присъствен списък можете да изтеглите от тук
Общо събрание от 10.09.2018 г.
Присъствен списък можете да изтеглите от тук
Протокол № 4 от заседание на общото събрание можете да изтеглите от тук
Бизнес план на ВиК
Анекс
Искане за мандат
Писмо ВиК
Покана общини
Приложение №1
Приложение №2 към Анекс
Приложение №3 към Анекс
Общо събрание от 18.06.2018 г.
Присъствен списък можете да изтеглите от тук
Протокол можете да изтеглите от тук
Писмо ВиК Оператор можете да изтеглите от тук
Искане мандат можете да изтеглите от тук
Покана можете да изтеглите от тук
План за управление на ЧР можете да изтеглите от тук
Подробна инвестиционна програма 2018 можете да изтеглите от тук
Финансов годишен отчет за 2017г. можете да изтеглите от тук
Общо събрание от 26.02.2018г.
Протокол №2 от редовно заседание на Общото събрание на 26.02.2018г можете да изтеглите от тук
Присъствен списък от проведеното на 26.02.2018г Общо събрание можете да изтеглите от тук
Покана за редовно заседание на общо събрание, което ще се проведе на 26.02.2018г. можете да изтеглите от тук
Искане за мандат от 25.01.2018г. можете да изтеглите от тук
Отчет за дейността на Асоциация ВиК за 2017г. можете да изтеглите от тук
Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация ВиК за 2017г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
Проект на бюджет на Асоциация ВиК за 2017г. и обяснителна бележка можете да изтеглите от тук
Процентно разпределение на гласовете на членовете на Асоциация ВиК в общото събрание за 2018г. можете да изтеглите от тук
Общо събрание от 15.01.2018 г.Протокол и присъствен списък от проведено заседание на общото събрание на 15.01.2018г. можете  да изтеглите от тук
Подробна инвестиционна програма /по обекти/ на "Водоснабдяване и нанализация" - ЕООД гр. Плевен за изпълнение през 2017 г. по собственици на публични активи можете да изтеглите от тук
Разпределение на задължителното ниво на инвестиции по години и собственици на публични активи (чл. 7.3 от Договора) можете да изтеглите от тук
Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание за 2017г. можете да изтеглите от тук
Писмо покана общини за провеждане на заседание на Общото събрание на АВиК - АВК-03-3(1) от 07.12.2017 г. можете да изтеглите от тук
Писмо за искане на мандат за провеждане на заседание на Общото събрание на АВиК - АВК-03-3 от 07.12.2017 г. можете да изтеглите от тук
2017 
Общо събрание от 02.10.2017 г.
Покана за извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 02.10.2017г. (публикувано на 12.09.2017г.)
Проектобюджет на АВиК за 2018г.
Коригиран проект на бюджет за 2018 г.
Протокол от извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 02.10.2017г. (публикувано на 09.10.2017г.)
Протокол от извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 02.10.2017г. -коригиран
Общо събрание от 07.03.2017 г.
Протокол от заседание на Общо събрание на членовете на АВиК от 07.03.2017г.
Бюджет за 2017 г. на АВиК
Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД
Общо събрание от 04.05.2017 г.
Годишен финансов отчет на АВиК Плевен за 2016 г.
Протокол от проведено заседание на Общото събрание на АВиК Плевен от 04.05.2017г.
Покана за извънредно заседание на общо събрание на АВиК гр. Плевен на 04.05.2017г. (публикувано на 05.04.2017г.)
План за опазване на околната среда
План за собствен мониторинг по заустване на отпадъчни води

План за управление на дейностите по третиране на отпадъците 2016 - 2020 г.
Протокол от заседание на Общо събрание на членовете на АВиК от 07.03.2017г., публикуван на 15.03.2017г.

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен (публикувана на 07.02.2017г.)
2016
Общо събрание от 30.09.2016 г.
Присъствен списък от 30.09.2016г.
Протокол от 30.09.2016г.
Покана  за провеждане на общо събрание на АВиК Плевен на 30.09.2016 и приложения

Писмо управител на ВиК ЕООД Плевен
Писмо до МРРБ
Писмо до община Кнежа
Общо събрание от 03.08.2016 г.

Протокол от 03.08.2016
Присъствен списък от 03.08.2016
Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен
Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД
Обяснителна записка към проекта на бюджет 2017г. към Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД
Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание и съответния размер на вноската на всяка община в ПРОЕКТ-БЮДЖЕТА за 2017г.
Бизнес план и приложения
Общо събрание от 20.07.2016 г.
Протокол от 20.07.2016
Присъствен списък от 20.07.2016
Общо събрание от 13.01.2016 г.
Писмо № АК-04-178-(3)/ 18.12.2015 до Министър на регионалното развитие и благоустройството и проектобюджет за 2016г.
2015
Общо събрание от 03.04.2015г.
Протокол №2 от заседание на Общото събрание от 03.04.2015г.
Общо събрание от 27.02.2015 г.
Протокол №1 от заседанието на Общото събрание от 27.02.2015г.
Предложение за включване на допълнителен въпрос за обсъждане в дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен - 29.01.2015 г.
Покана за общо събрание от 19.01.2015г.
2014
Общо събрание от 09.12.2014 г.
Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен
Разпределение на гласовете по общини
Проектобюджет за 2014 г.
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен