Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
2020
 

 


2019


Заповед №РД-12-05/14.03.2019 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /актуализация/ можете да изтеглите от тук

Мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на дейностите заложени в Стратегия на област Плевен за интеграция на ромите (2013-2020) можете да изтеглите от тук

Протокол №9/26.02.2019 г. от заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси можете да изтеглите от тук

Протокол №9/22.02.2019 г. от заседание на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-12-3/13.02.2019 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /актуализация/ можете да изтеглите от тук

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 12-02 от 22.01.2019 г. - Звено за мониторинг и оценка на областна астратегия за интеграция на ромите - актуализация на екипа - можете да изтеглите от тук

2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен доклад  за 2018 г. за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси можете да изтеглите от тук

 
 
 


Заповед №РД-12-07/03.05.2018 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /актуализация/
 
 
 
Заповед №РД-12-14/14.06.2017 г. за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (актуализация)

Мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнение на дейностите заложени в Стратегия на област плевен за интегриране на ромите (2013 – 2020)


Протокол №7 от проведено заседание на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 22.02.2017

Протокол №6 от проведено заседание на Звено за мониторин и оценка от 17.02.2017

Протокол №5 от проведено заседание на Звено за мониторинг от 10.02.2017

Заповед РД-12-01 от 31.01.2017 за определяне на Звено за мониторинг


Заповед РД-12-03 от 02.02.2017 за назначаване на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

Mониторингов доклад за 2015г.


Протокол №6 от заседание на Областния експертен съвет по етнически и интеграционни въпроси от 13.04.2016г. 

Протокол № 4 Звено мониторинг

Протокол №3 заседание на Звено за мониторинг - 16.03.2016 г.
 
 
 
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен