Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Образци на заявления за други услуги

2020.04.03

Заявление за ползване на зала "Плевен" можете да изтеглите от тук

Заявление за ползване на атриум (вътрешен двор) в сградата на ОА-Плевен можете да изтеглите от тук

Заявление до областен управител можете да изтеглите от тук

Заявление за издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации можете да изтеглите от тук

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен