Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Образци на заявления за други услуги

2020.04.03

Заявление за ползване на зала "Плевен" можете да изтеглите от тук

Заявление за ползване на атриум (вътрешен двор) в сградата на ОА-Плевен можете да изтеглите от тук

Заявление до областен управител можете да изтеглите от тук

Заявление за издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации можете да изтеглите от тук

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен