Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Образци на заявления за други услуги

Заявление за ползване на зала "Плевен" можете да изтеглите от тук
Заявление за ползване на атриум (вътрешен двор) в сградата на ОА-Плевен можете да изтеглите от тук
Заявление до областен управител можете да изтеглите от тук
Заявление за издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации можете да изтеглите от тук

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН