ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Образци на заявления за други услуги

Заявления за ползване на зала "Плевен" и вътрешен двор/ Applications for use of "Pleven" Hall and atrium:Заявление за ползване на зала "Плевен"/ Application for use of "Pleven" Hall можете да изтеглите от тук
Заявление за ползване на атриум/вътрешен двор/ в сградата на ОА-Плевен/ Application for use of atrium / patio / in the building of OA-Pleven можете да изтеглите от тук

 

Универсално заявление до областен управител можете да изтеглите от тук

Заявление за издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации можете да изтеглите от тук

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?