ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Консултативен съвет за социално подпомагане
 
 
 
 
 
Заповед №РД-09-68/14.06.2017 г. за определяне на Консултативен съвет по социално подпомагане (актуализация)

Протокол №1 от 22.05.2017 г. от заседание на Консултативен съвет по социално подпомагане


Заповед №РД-12-12/16.05.2017 г. за определяне на Консултативен съвет по социално подпомагане (актуализация)


Протокол №1 от 03.05.2017 г. от заседание на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020


Заповед № РД-12-9 от 12.04.2017 г. за създаване на Консултативен съвет по социално подпомагане

Заповед № РД-12-8 от 12.04.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги

Вътрешни правила за дейността на консултативен съвет за изпълнение на областна стратегия за развитие на социалните услуги в област плевен (2016  – 2020)

Заповед № РД-09-29/23.03.2017 г.   за утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на Консултативния съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен (2016 г. -2020 г.)

Заповед за утвърждаване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен 2016-2020 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.

Протокол за приемане на ОСРСУ 2016-2020г.

Протокол №2 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.

Протокол №1 от заседание на областен оперативен екип за стратегическо планиране по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020г.

Заповед №РД-09-54 от 21.04.2016 за утвърждаване на областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси - област Плевен можете да изтеглите от тук

Правилник за организациявта и дейността на областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук

Консултативен съвет по социално подпомагане - Заповед от 06.01.2016
 
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?