ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен

Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук

Протокол № 1 от 13.02.2018 г. от заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси можете да изтеглите от тук

Заповед за утвърждаване от 10 януари 2018 г. можете да изтеглите от тук

Правилник за организацията и дейността на Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?