Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен

Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук

Протокол № 1 от 13.02.2018 г. от заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси можете да изтеглите от тук

Заповед за утвърждаване от 10 януари 2018 г. можете да изтеглите от тук

Правилник за организацията и дейността на Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН