ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Областни съвети и комисии

Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен

Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата

Областен съвет за развитие

Областна комисия по заетост

Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

Епизоотична комисия

Областен съвет по устройството на територията

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Областна комисия по транспорт

Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

Асоциация по ВиК Плевен

Консултативен съвет за социално подпомагане

Комисия Военни паметници към Областния управител

Комисия за събиране и разглеждане на преписките за ползване под наем на държавни жилища

Областен съвет за тристранно сътрудничество

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?