Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Областни съвети и комисии

Електронна версия в табличен вид на Справка за дейността на областните съвети и комисии в Областна администрация - Плевен можете да изтеглите от тук

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН