Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
Заповед №РД12-09/09.07.2020 г. за назначаване на Областна комисия за извършване на подбор във основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата, може да видите тук

Протокол №1/16.07.2020 г. от неприсъствено заседание на Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата, може да видите тук

Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата можете да изтеглите от тук

Протокол №1/17.07.2018 г. с предложения за членове на съвета на децата можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-12-11/27.06.2018 г. за назначаване на областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата можете да изтеглите от тук

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен