Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
Заповед №РД12-09/09.07.2020 г. за назначаване на Областна комисия за извършване на подбор във основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата, може да видите тук

Протокол №1/16.07.2020 г. от неприсъствено заседание на Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата, може да видите тук

Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата можете да изтеглите от тук

Протокол №1/17.07.2018 г. с предложения за членове на съвета на децата можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-12-11/27.06.2018 г. за назначаване на областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата можете да изтеглите от тук

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен