Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
„Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България”, MIS-ETC Code 171
 
 
 

Резюме на проекта - бг

Резюме на проекта en

Резюме на Регионалната устройствена схема - бг

Резюме на регионалната устройствена схема en

Регионална схема за пространствено развитие - геопространствен анализ

Регионална схема за пространствено развитие: Стратегия за пространствено развиие

Стратегия - схеми

Карти - 1

Карти - 2

Презентация на пилотния проект - бг

Презентация на пилотния проект - en

Обща стратегия - предварителна версия (на английски език)

Териториален анализ на трансграничния регион Румъния - България - предварителна версия

Прессъобщение - 01.09.2014 г.

Прессъобщение - 29.10.2014 г.

Презентации от срещата между партньорите в град Русе - 16.12.2014г.

Development Strategy Ro_Bg

Environmental Report Common Strategy

Втори информационен семинар - презентация

Втори информационен семинар - презентация 2

Прессъобщение от втория информационен семинар - 16.02.2015 г.

Интервю, излъчено по Радио Плевен след Областния съвет за развитие, проведен на 30.10.2014 г. можете да изтеглите от тук и  тук

линк към специализираната ГИС система

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен