Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Доклади след прилагане на методи за обратна връзка


Наименование Брой тегления
taen klient.pdf 286 Изтегли документ с име "taen klient.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем