Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Туризъм
В цялата страна на туризма се гледа като на основен инструмент в подкрепа на местното развитие-общинско и регионално. Той е ключов за развитие на икономиката.
Целият регион на Плевенска област е богат на исторически и културни паметници. В огромния зелен парк Кайлъка в гр. Плевен са разположени луксозни и традиционни ресторанти. В местността Балана, източно от град Луковит е открито тракийското сребърно съкровище, по-известно като Луковитското съкровище. Предпоставка за развитие на екологичен и балнеологичен туризъм тук са резерватите Крушуна и Стенето, които омайват с девствената си природа и природни феномени – пещери, водопади и лековити минерални извори. Атрацкия е Археологическият резерват край с. Гиген – «Улпия Ескус», също така «Шишманова крепост» край Никопол. Природен парк “Персина” - един от най-младите паркове в страната. Намира се на територията на три общини-Никопол, Белене и Свищов. Обхваща Свищовско-Беленската низина и острови по р.Дунав.
Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен