ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Туризъм
В цялата страна на туризма се гледа като на основен инструмент в подкрепа на местното развитие-общинско и регионално. Той е ключов за развитие на икономиката.
Целият регион на Плевенска област е богат на исторически и културни паметници. В огромния зелен парк Кайлъка в гр. Плевен са разположени луксозни и традиционни ресторанти. В местността Балана, източно от град Луковит е открито тракийското сребърно съкровище, по-известно като Луковитското съкровище. Предпоставка за развитие на екологичен и балнеологичен туризъм тук са резерватите Крушуна и Стенето, които омайват с девствената си природа и природни феномени – пещери, водопади и лековити минерални извори. Атрацкия е Археологическият резерват край с. Гиген – «Улпия Ескус», също така «Шишманова крепост» край Никопол. Природен парк “Персина” - един от най-младите паркове в страната. Намира се на територията на три общини-Никопол, Белене и Свищов. Обхваща Свищовско-Беленската низина и острови по р.Дунав.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?