Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Харта на клиента
Харта на клиента можете да изтеглите от тук
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН