Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Списък на общинските пътища

Дата на публикуване: 18.08.2021 17:20
Списък на общинските пътища, може да изтеглите от тук

Наименование Брой тегления
spisak na obshtinskite patishta .pdf 477 Изтегли документ с име "spisak na obshtinskite patishta .pdf"
  1. Списък на общинските пътища - Текуща страница
  2. Земеделие и гори
  3. Туризъм

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем