ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Декларации по ЗПКОНПИ

 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Публичения регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2019 г. можете да изтеглите от тук

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок за 2019г. можете да изтеглите от тукЗаповед №РД-09-47/20.04.2018г. на областен управител за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ и образец на регистър можете да изтеглите от тук

 

Образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Приложение 1 можете да изтеглите от тук

 

Образец на Декларация за промяна на декларирани обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение 2 можете да изтеглите от тук

 

Образец на регистър по чл. 35, ал. 1. т. 1 на Закона за Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение 3 можете да изтеглите от тук

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 и във връзка с параграф 2, ал. 3 ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при областна администрация-Плевен можете да прегледате по-долу.

 


Ирена Венелинова Христова 
Главен секретар на ОА-Плевен

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ можете да изтеглите от тук

Мариета Петрова Димитрова
Главен експерт в дирекция АПОФУС

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 можете да изтеглите от тук

Владислав Дикран Ованесян
Старши експерт в дирекция АКРРДС

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 можете да изтеглите от тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 можете да изтеглите от тук

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?