ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Приемно време и контакти на АВиК

П Р И Е М Н О   В Р Е М Е  

на
АСОЦИАЦИЯТА по В и К
на ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К“ ЕООД гр. ПЛЕВЕН
 
 
 
ВСЕКИ ВТОРИ ПЕТЪК НА МЕСЕЦА
 
от 10.00 до 12.00 часа
 
 
 
Прием на граждани се извършва по график, след предварително уговорен час.
Гражданите могат да заявят своето желание на място в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация гр. Плевен, ет. 1 и на тел. 064/ 880 119064/ 804 136, Факс: 064/ 801 072
или на електронна поща a_vik_pleven@abv.bg
Всички записани за приемен ден на Председателя на Асоциацията по ВиК гр. Плевен получават обаждане за потвърждение един ден предварително от Главния секретар на Асоциацията по ВиК гр. Плевен.

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?