ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Контакти

Областна администрация-Плевен
Работно време:
09:00-17:30
Адрес:
5800 Плевен, пл.“Възраждане” №1, ет.4
Телефонна централа: +359 64 880100
Факс: +359 64 800 114 ,  +359 64 801 072
Е-mail: pleven@pleven.government.bg
Код по БУЛСТАТ: 114125755

Център за адмнинистративно обслужване на граждани: +359 64 880 130
Работно време: 09:00-17:30 БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ


Приемен ден на областен управител се провежда ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ПЕТЪК ОТ МЕСЕЦА ОТ 14:00 ДО 16:00 ЧАСА.

Записването за приемен ден е възможно от 10:00 ДО 12:00 часа на същия ден.

Преди да се запишете за приемен ден, моля запознайте се с правомощията на областния управител и сферите на дейност в рамките на неговите компетентности.

Правомощията на областен управител можете да прочетете от тук

Контакти на
АСОЦИАЦИЯТА по В и К 
на ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К“ ЕООД гр. ПЛЕВЕН
Адрес: 5800 Плевен, пл.“Възраждане” №1, ет.4, кабинет № 24
Работно време:
09:00-17:30
Приемно време:
Всеки втори петък на месеца 
от 10.00 до 12.00 часа
Телефони: 064/ 880 119. 064/ 804 136, Факс: 064/ 801 072
e-mail:
a_vik_pleven@abv.bg

 

За подаване на заявления и/или документи за извършване на административна услуга можете да ползвате следния електронен адрес на Областна администрация-Плевен:

pleven@pleven.government.bg

ЗВЕНА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН


Деловодство

 

Контакти

 

Ваня Йоткова-Инджева

Главен специалист в дирекция АПОФУС

Богдана Гулекова

Технически сътрудник в дирекция АПОФУС

 

064/ 880 130

Държавна собственост

 

Инж. Ваня Улевинова

Главен експерт в дирекция АКРРДС

Инж. Юлия Игнатова

Главен експерт в дирекция АКРРДС

 

 

064/ 880 131

Юристи

Пламен Топалски

Старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС

Владислав Найденов

Старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС

Надежда Борисова

Старши юрисконсулт в дирекция АКРРДС

 

064/ 880 110

 

064/ 880 108

 

064/ 880 109

Счетоводство

Таня Вътева

Главен счетоводител в дирекция АПОФУС

 

Теодора Тотова

Главен експерт в дирекция АПОФУС

Анелия Генова

Главен специалист в дирекция АПОФУС

 

064/ 880 106

 

 

 

064/ 880 121

Човешки ресурси

 

Мариета Димитрова

Главен експерт в дирекция АПОФУС

 

 

 

064/ 880 125

 

 

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението:
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?