Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Земеделие и гори
Растениевъдството е равномерно развито на територията на цялата област. Високото качество на обработваемата земя, среден бал 80 от 100 възможни, нарежда областта на челно място в СЦПР. Обработваечата площ представлява 85.79% от цялата площ на област Плевен, в абсолютна стойност е 3 253 224 декара. Налице е възможността и за биологично земеделие, неизползвана досега пазарна ниша, с голям експортен капацицет.
Наличието на 3 научноизследователски института в областта на растениевъдството-лозарство, фуражите и царевицата, е още един разерв за успешното развитие на този сектор. Друг неизползван досега в пълна степен ресурс са наличните напоителни системи. Поливните площи са 692 698декара, или 18.27%, но реално напояване се извърщва върху значително по-малка част, поради разрушени участъци от системите за напояване и високата цена на водата.
Плевенска област е сред водещите райони на страната по зърнопроизводство. Основно се отглеждат ечемик, пшеница и царевица. От техническите култури масово е разпространен слънчогледа. Отглеждат се и тютюни на ограничени площи. Дините и пъпешите произведени в Община Долни Дъбник се предлагат на пазарите в цялата страна.
Освен за задоволяване на нуждите на животновъдството, голяма част от зърнопроизводството е за експорт.
Трайните насаждения в областта са основно в областта на лозарството. Лозарството е традиционен отрасъл, който в последните години се развива интензивно, с ориентираност към чуждите пазари.
Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен