ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Земеделие и гори
Растениевъдството е равномерно развито на територията на цялата област. Високото качество на обработваемата земя, среден бал 80 от 100 възможни, нарежда областта на челно място в СЦПР. Обработваечата площ представлява 85.79% от цялата площ на област Плевен, в абсолютна стойност е 3 253 224 декара. Налице е възможността и за биологично земеделие, неизползвана досега пазарна ниша, с голям експортен капацицет.
Наличието на 3 научноизследователски института в областта на растениевъдството-лозарство, фуражите и царевицата, е още един разерв за успешното развитие на този сектор. Друг неизползван досега в пълна степен ресурс са наличните напоителни системи. Поливните площи са 692 698декара, или 18.27%, но реално напояване се извърщва върху значително по-малка част, поради разрушени участъци от системите за напояване и високата цена на водата.
Плевенска област е сред водещите райони на страната по зърнопроизводство. Основно се отглеждат ечемик, пшеница и царевица. От техническите култури масово е разпространен слънчогледа. Отглеждат се и тютюни на ограничени площи. Дините и пъпешите произведени в Община Долни Дъбник се предлагат на пазарите в цялата страна.
Освен за задоволяване на нуждите на животновъдството, голяма част от зърнопроизводството е за експорт.
Трайните насаждения в областта са основно в областта на лозарството. Лозарството е традиционен отрасъл, който в последните години се развива интензивно, с ориентираност към чуждите пазари.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?