Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Земеделие и гори
Растениевъдството е равномерно развито на територията на цялата област. Високото качество на обработваемата земя, среден бал 80 от 100 възможни, нарежда областта на челно място в СЦПР. Обработваечата площ представлява 85.79% от цялата площ на област Плевен, в абсолютна стойност е 3 253 224 декара. Налице е възможността и за биологично земеделие, неизползвана досега пазарна ниша, с голям експортен капацицет.
Наличието на 3 научноизследователски института в областта на растениевъдството-лозарство, фуражите и царевицата, е още един разерв за успешното развитие на този сектор. Друг неизползван досега в пълна степен ресурс са наличните напоителни системи. Поливните площи са 692 698декара, или 18.27%, но реално напояване се извърщва върху значително по-малка част, поради разрушени участъци от системите за напояване и високата цена на водата.
Плевенска област е сред водещите райони на страната по зърнопроизводство. Основно се отглеждат ечемик, пшеница и царевица. От техническите култури масово е разпространен слънчогледа. Отглеждат се и тютюни на ограничени площи. Дините и пъпешите произведени в Община Долни Дъбник се предлагат на пазарите в цялата страна.
Освен за задоволяване на нуждите на животновъдството, голяма част от зърнопроизводството е за експорт.
Трайните насаждения в областта са основно в областта на лозарството. Лозарството е традиционен отрасъл, който в последните години се развива интензивно, с ориентираност към чуждите пазари.
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен