Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Автомагистрала „Хемус”


Наименование Брой тегления
Приложение.pdf 671 Изтегли документ с име "Приложение.pdf"
Решение № 531-22.07.2021.pdf 770 Изтегли документ с име "Решение № 531-22.07.2021.pdf"
Заповед ОТЧУЖДАВАНЕ.pdf 759 Изтегли документ с име "Заповед ОТЧУЖДАВАНЕ.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем