Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Телефонни линии в помощ на гражданите на Украйна

Дата на публикуване: 30.03.2022 13:42
Дежурни телефони за приемане на сигнали:
  1. Дежурни в Центъра за подпомагане - 0879353119-денонощно;
  2. Дежурни в община Плевен – 064834200 и 0879911141-денонощно;
  3. Дежурни в Областна администрация Плевен – 0879353124 – от 7:00ч. до 19:00ч.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем