Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Новини

Заседание на Регионален съвет за развитие на Северозападен район
06.12.2019
На 06 декември 2019 г. в гр. Ловеч, в Зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание на Регионален съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Ваня Събчева - председател на Регионален съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.06-31.12.2019 г., областен управител на област Ловеч.В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Плевен, Монтана, Враца и Ловеч, представител на Областен управител Видин, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.На срещата беше Актуализиран  състава на Регионален съвет за развитие на Северозападен...

Проведе се заседание на Консултативния съвет по охрана на горите, дивеча и рибата
04.12.2019
1415 акта за административни нарушения са съставили от РДГ – Ловеч в периода от началото на годината до 28 ноември 2019г. 1388 от тях са по Закона за горите, 19 по Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, 2 по Закона за рибарство и аквакултури /ЗРА/ и 6 по Закона за лечебните растения  /ЗЛР/. От регистрираните в РДГ Ловеч до 28 ноември  2019г. -1415 броя актове, 1185 броя са изпратени в Районните прокуратури за преценка относно наличие на престъпление. От тях за налагане административни наказания от РДГ са върнати  894 броя. Това стана ясно от доклад на инж. Павли...

Областният управител Мирослав Петров се срещна с прокуристът на Малтери Суфле Оливие Жофроа
03.12.2019
Възможностите за изграждане на съпътстваща инфраструктура със средства на държавата коментираха в работна среща областният управител Мирослав Петров и прокуристът на Малтери Суфле Оливие Жофроа. Срещата бе инициирана от областния управител и се състоя вчера следобед в неговия кабинет. „Съществува възможност държавата с пряко финансиране чрез програма на министерство на икономиката да подпомогне реализирането на бизнес начинанията на инвеститори клас А, какъвто е Малтерли Суфле, и това е причината да инициирам тази среща”, каза областният управител Мирослав Петров. Той накратко запозна Оливие Жофроа с базовите изисквания по програмата като се ангажира да съдейства за последваща среща в министерство на икономиката с...

Автомагистрала „Хемус“ и обходен път на Плевен – теми на днешното заседание на областния съвет за развитие
02.12.2019
Областният управител Мирослав Петров председателства заседанието на областния съвет за развитие. Напредък в дейностите по доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията на област Плевен бе във фокуса на вниманието на присъстващите. Коментирано бе и изграждането на източен обходен път на гр. Плевен с цел извеждане на трафика от центъра на града, за да не се допусне натоварване на тежкотоварния поток от една страна и повишение в нивата на замърсяване на въздуха от друга. В рамките на заседанието бяха определени и представителите на общините от Област Плевен в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съгласно...

Мирослав Петров: Получих уверение от ВиК-Плевен, че ситуацията с водоснабдяването на Плевен е нормализирана
02.12.2019
Работна среща във връзка с водоснабдяването на Плевен се проведе по инициатива на областния управител Мирослав Петров в кабинета му тази сутрин. На нея присъстваха директорът на ВиК – Плевен инж. Митко Спасов, ръководителят на направление „Икономика” в дружеството Любка Костова, директорът на дирекция АКРРДС в областна администрация – Плевен арх. Трифон Иванов и ресорни експерти от администрацията. Град Плевен и прилежащите селища се водоснабдяват от водоснабдителните зони Крушовица, Биволаре и Вит, чиито водоизточници са шахтови кладенци и водоснабдителна група Черни Осъм, която включва две речни водохващания и един каптаж в Стара планина и се експлоатират от ВиК-Ловеч, уточни инж. Митко...

Заседание на областния координационен център по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
29.11.2019
По данни от образователни институции, след направени обходи по адреси, към настоящия момент за учебната 2019/2020 г. са записани 265 деца ученици. Спрени  са семейни помощи  на 255 деца и ученици от област Плевен. Това информира началникът на РУО – Плевен Албена Тотева на днешното заседание на Областния координационен център във връзка с ПМС №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Заседанието бе председателствано от заместник-областния управител Татяна Божинова и на него присъстваха още кметове, заместник-кметове и представители...

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН