Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Новини

Заседание на Областен оперативен щаб за борба с COVID-19
19.11.2020
В Областна администрация – Плевен днес се проведе заседание на Областен оперативен щаб за борба с коронавирус, председателстван от г-н Мирослав Петров – Областен управител на област Плевен. На срещата д-р Илиян Минчев – заместник директор на РЗИ-Плевен запозна присъстващите с актуалната обстановка в областта  във връзка с разпространението на заболяването. Дискутирано беше писмо получено в Областна администрация – Плевен с вх.№РР-07-02-1(251)18.11.2020 г. от Министъра на здравеопазването, свързано с определянето на лечебни заведения за болнична помощ, които да ангажират пълния си леглови капацитет с всички човешки и материални ресурси за лечение на пациенти, заразени с короновирусна инфекция, а за лечението на...

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Област Плевен
13.11.2020
Заповед № РД-01-275 от 13.11.2020 г. на РЗИ-Плевен, може да видите тук

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас на територията на гр. Плевен за периода 16.11 – 22.11.2020 г.
13.11.2020
Днес 13.11.2020 г. в Областна администрация – Плевен се проведе извънредно заседание на Областния кризисен щаб за борба с COVID-19. Водещ на срещата беше г-н Мирослав Петров – Областен управител на област – Плевен и председател на щаба. Представена беше Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. Считано от 13 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г. включително, на база отчетена 14-дневна заболеваемост над 425,72 на 100 000 население за последните две седмици на територията на област Плевен, Областният кризисен щаб...

Извънредно заседание на Областен оперативен щаб за борба с COVID-19
12.11.2020
Във връзка със Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, на 13.11.2020 г. от 10.00 часа в Зала „Плевен“ в Областна администрация – Плевен се свиква извънредно заседание на Областен оперативен щаб за борба с COVID-19.

Заседание на областен оперативен щаб за борба с COVID-19
10.11.2020
 Областният управител на област Плевен – г-н Мирослав Петров свика заседание на Областния оперативен щаб за борба с COVID-19 във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка. Заместник директорът на РЗИ - Плевен д-р Илиян Минчев представи актуалната епидемиологична обстановка в областта, както и справка с направените проверки и констатираните нарушения през последната седмица. На база данните за сравнително малък брой на деца, ученици и учители от област Плевен заболели с COVID-19, Областният оперативен щаб взе решение, на този етап да не бъдат затваряни учебните заведения и да не се  преминава към дистанционна форма на обучение. Относно получено писмо с Вх.№РР-07-02-1(240)09.11.2020 г. в...

Областният оперативен щаб реши: Ограничава се работното време на заведенията за хранене и питейните заведения до 22.30 ч.
03.11.2020
Ограничаване на работното време на заведенията за хранене и питейните заведения - около това се обедини на днешното си заседание Областният оперативен щаб, председателстван от Областния управител г-н Мирослав Петров. Вечерният час с работно време до 22.30 часа влиза в сила от 04.11.2020 г., като ще е задължителен за кафенета, ресторанти и питейни заведения на територията на област Плевен. След запознаване на присъстващите с актуалната епидемиологична обстановка от д-р Атанас Гарев – директор на РЗИ Плевен, беше направено предложение от д-р Владимир Андреев, за ползване на новооткритата болница за рехабилитация и продължително лечение, намираща се в центъра на плевенското село...

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен