Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини

Инициатива по почистване на Защитена местност Кайлъка
15.05.2020
Днес 15.05.2020 г. полицаи от ОД МВР – Плевен, Първо РУ- Плевен се отзоваха на призива на областния управител на област Плевен, г-н Мирослов Петров, за включване в инициатива по почистване на Защитена местност „Кайлъка”. Целта на мероприятието е да се провокира по отговорно отношение на гражданите към опазването и съхраняване на околната среда. Областна администрация – Плевен изказва своята благодарност към служителите на Първо РУ- Плевен за проявената съпричастност.

Започва активното косене, санитарна сеч на паднали дървета и обработка срещу кърлежи в защитена местност „Кайлъка”
14.05.2020
Работници със специализирана техника, наети от областния управител на област Плевен г-н Мирослав Петров, продължават дейностите по косене на тревните площи в защитена местност „Кайлъка”. Поддръжката на тревата обхваща територията от входа на парка, през Бригадирската поляна до хотел „Кайлъка“, като дейностите ще се извършват регулярно през целия летен период по график. С цел предотвратяване на инциденти и наранявания на граждани, успоредно с това се осъществява санитарна сеч на клони и сухи и опасни дървета, които предварително са маркирани от експерти. Мероприятията се извършват покрай по-главните алеи на парка и второстепенните такива, с ширина не по-малка от 2,5 м. Работи...

Заседание на областен кризисен щаб за борба COVID-19
14.05.2020
В Областна администрация – Плевен днес се проведе заседание на Областен кризисен щаб за борба с коронавирус, председателстван от г-н Мирослав Петров – Областен управител на област Плевен. На срещата д-р Атанас Гарев – директор на РЗИ Плевен запозна присъстващите с Решение на МС за обявяване на извънредна епидемична обстановка, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и представи актуалната обстановка в област Плевен във връзка с разпространението на заболяването. В дискусията се отчетоха и мерките, взети по изпълнението на Заповед №РД-09-69/04.05.2020 г. на областен управител на област Плевен свързана с посещенията на обекти на открито. Акцент беше...

Областният управител на Област Плевен Мирослав Петров се срещна с кметове от населените места на община Плевен
14.05.2020
На 14.05.2020 г. областният управител на област Плевен – г-н Мирослав Петров проведе работна среща с  кметовете от населените места от община Плевен. Основна тема на разговор бяха проблеми със сметосъбирането, сметоизвозването и третиране на сметища за битови отпадъци на тяхна територия, съобразно изискванията и компетентността на РИОСВ. Кметовете сигнализираха и за нужда от асфалтиране и ремонт на улични настилки, както и за остарялата водопроводна мрежа. От своя страна г-н Петров изрази своята подкрепа и пълно съдействие при решаването на проблемите.

Обработка на тревните площи в ЗМ "Кайлъка" против кърлежи на 14.05.2020 г.
12.05.2020
В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и с оглед сключен договор между Областна администрация – Плевен и „Дезинсект” ООД за извършване на обработка срещу кърлежи и срещу комари, Ви уведомявам, че на 14.05.2020 г. /четвъртък/ между 8.30 часа и 13.00 часа ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка” с препарат/продукт: „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащите на третиране терени са с площ около 60 дка, от началото на защитена местност до „Бригадирската...

Заповед на Областен управител на област Плевен за посещения на обекти на открито
04.05.2020
Във връзка с изпълнението на Заповед РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, г-н Мирослав Петров – Областен управител на област Плевен издаде Заповед №РД-09-69/04.05.2020 г. сведена до знанието на всички заинтересовани институции на територията на областта, с която се допускат посещенията на обекти на открито. Това стана ясно от проведеното заседание на 04.05.2020 г. на Областен кризисен щаб за борба с COVID-19 в Областна администрация – Плевен. Акцент се постави и върху необходимостта от стриктен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните относно работата на тези обекти, като г-н Мирослав Петров предложи в състава на щаба да бъде включен д-р Иван...

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен