Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
2020.04.03

Годишен финансов отчет на ОА-Плевен към 31.12.2019 г. можете да изтеглите от тук

Годишен финансов отчет на ОА-Плевен към 31.12.2018 г. можете да изтеглите от тук

Годишен касов отчет, форма Б3 на ОА-Плевен към 31.12.2018 г. можете да изтеглите от тук

Бюджет на Областна администрация-Плевен за 2020г.

Бюджет на Областна администрация-Плевен за 2019г.
 
 
 
 
 
 
 
Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен