Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
2020.04.03

Годишен финансов отчет на ОА-Плевен към 31.12.2019 г. можете да изтеглите от тук

Годишен финансов отчет на ОА-Плевен към 31.12.2018 г. можете да изтеглите от тук

Годишен касов отчет, форма Б3 на ОА-Плевен към 31.12.2018 г. можете да изтеглите от тук

Бюджет на Областна администрация-Плевен за 2020г.

Бюджет на Областна администрация-Плевен за 2019г.
 
 
 
 
 
 
 
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен