ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Достъп до обществена информация
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Начини за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация в Областна администрация Плевен
Център за административно обслужване и информация
Адрес: 5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, ет.1
Тел: 064/880 130
Работното време: 9:00-17:30
По електронна поща: Е-mail: pleven_oblast@mail.bg

Списък на издадените през 2015г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия

Списък на издадените през 2016г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
 
 
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?