Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Полезни връзки

Дата на публикуване: 23.04.2020 08:40
2020.04.23
Министър-председател
WWW.GOVERNMENT.BG
PRIMEMINISTER@GOVERNMENT.BG
Външни работи
WWW.MFA.BG
INFO@MFA.BG
Околна среда и води
WWW.MOEW.GOVERNMENT.BG 
FEEDBACK@MOEW.GOVERNMENT.BG
Земеделие и храни
WWW.MZH.GOVERNMENT.BG
Регионално развитие
WWW.MRRB.GOVERNMENT.BG
PRESS@MRRB.GOVERNMENT.BG
Вътрешни работи
WWW.MVR.BG
Култура
WWW.MC.GOVERNMENT.BG
PRESS@MC.GOVERNMENT.BG
Младеж и спорт
MPES.GOVERNMENT.BG
PRESS@MPES.GOVERNMENT.BG
Труд и социална политика
WWW.MLSP.GOVERNMENT.BG
MLSP@MLSP.GOVERNMENT.BG
Финанси
WWW.MINFIN.BG
PRESS-OFFICE@MINFIN.BG
Здравеопазване
WWW.MH.GOVERNMENT.BG
PRESS@MH.GOVERNMENT.BG
Транспорт, информационни технологии и съобщения
WWW.MTITC.GOVERNMENT.BG
Правосъдие
WWW.JUSTICE.GOVERNMENT.BG
PR@JUSTICE.GOVERNMENT.BG
Икономика и енергетика
WWW.MI.GOVERNMENT.BG
Образование и наука
WWW.MON.BG
PRESS_MON@MON.BG
Отбрана
WWW.MOD.BGPRESSCNTR@MOD.BG
Национална здравноосигурителна каса Държавна агенция за закрила на детето Национален осигурителен институт  Инвестиционно проектиране
WWW.MIP.GOVERNMENT.BG
Президент Правителство Държавна агенция за закрила на детето  

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем