Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Обществени съвети
Заповед № РД-09-164 от 06.12.2019г. за определяне на представителите на работодателите и резервните членове, предложени от национално представените работодателски организации в Обществените съвети на професионалните гимназии и училищата от област Плевен, осъществяващи професионалното образование и обучение за придобиване на професионална квалификация, може да изтеглите от тук
Заповед № РД-09-147 от 28.12.2016г. за определяне на предстасвителите на работодателите и резервните членове, предложени от национално представените работодателски организации в Обществените съвети на професионалните гимназии и училищата от област Плевен, осъществяващи професионалното образование и обучение за придобиване на професионална квалификация, можете да изтеглите от тук
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН