Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Услуги/Services

Административни услуги/Types of administrative services

Образци на други услуги/Other templates and forms

Информация за плащане по банков път

Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел

За подаване на заявления и/или документи за извършване на административна услуга можете да ползвате следния електронен адрес на Областна администрация-Плевен:
oblastpleven@gmail.com
pleven@pleven.government.bg

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН