Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Услуги

2020.04.04

Административни услуги


Образци на други услуги

Информация за плащане по банков път

Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел

За подаване на заявления и/или документи за извършване на административна услуга можете да ползвате и следните електронни адреси на Областна администрация-Плевен:

oblastpleven@gmail.com

pleven@pleven.government.bg

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен