Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Услуги/Services

Аминистративни услуги/ Types of administrative services
Образци на други услуги/ Other templates and forms
Информация за плащане по банков път
За подаване на заявления и/или документи за извършване на административна услуга можете да ползвате следния електронен адрес на Областна администрация-Плевен:oblastpleven@gmail.com

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН