Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Услуги

Дата на публикуване: 04.04.2020 10:20

2020.04.04

Административни услуги


Образци на други услуги

Информация за плащане по банков път

Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел

За подаване на заявления и/или документи за извършване на административна услуга можете да ползвате и следните електронни адреси на Областна администрация-Плевен:

oblastpleven@gmail.com

pleven@pleven.government.bg


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем