Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Информация за Област Плевен

Дата на публикуване: 03.04.2020 22:25
2020.04.03
Най-ранните доказателства за човешки живот и дейност на територията на област Плевен се отнасят към края на новокаменната епоха. Остатъци от тяхната материална и духовна култура са открити по цялата провинция “Мизия”. Траките, едни от най-ранните заселници по тези земи, също оказват влияние върху историческото развитие на региона. През първи и втори век от новата ера римляните завладяват територията с наименованието “Сторгозия”. През периода ІV-VІв., тази крепост се е намирала на главния път от Улпия Ескус/при с.Гиген/ през Балкана за Филипопол. Цивилното селище Улпия Ескус възниква в началото на първи век, по времето на император Август. По времето на император Траян, през 106г., се превръща в град и бележи нов подем по време на император Константин Велики. Улпия Ескус бил разрушен в края на VІ век.
В хода на преселението на народите, в края на VІвек и началото на VІІ век по тези земи се заселват славяните, което приключва периода на античната цивилизация.
Недалеч от днешния Плевен, между ІХ и ХІ век, е съществувало славяно-българско селище, като съставна част от Второто българско царство. За пръв път днешното име Плевен се споменава през 1270г. в грамота на унгарския крал Стефан V.
Имената на Плевен и на други населени места от областта, стават известни по света през време на Руско-турската освободителна война 1877-1878г. – Телиш, Горни Дъбник, Гривица и Пордим.
След Освобождението в Плевен, предвид важността на боевете за неговото освобождение и дадените жертви от руска страна, са изградени в памет на загиналите много паметници в цялата област. Най-значими от тях са:Мавзолей параклис “Свети Георги”; Къща музей “Цар Освободител”, къща Музей “Стоян и Владимир Заимови”, Парк-музей "Скобелев", Музеен комплекс “Регионален исторически музей”, Панорамата ” Плевенска епопея 1877”. Късноантична и ранновизантийска базилика “Сторгозия”, Парк музей “Генерал Лавров”, Мавзолей на падналите румънски воини, в с. Гривица, Музей “Главна квартира на руската армия 1877-1878” в г. Пордим, античен римски град “Димум” до г. Белене, Антична римска крепост Луцернария Бургон” край с. Сомовит, антично ремско селище “Утус”, край г. Гулянци, праисторически и антични селища до с. Дъбован и с. Загражден, античен град “Палациум” и античен некропол до с. Байкал.


  1. Информация за Област Плевен - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем