Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)

Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

 

Декларации, подадени след 01.01.2018г.
 
Списък Декларации по чл. 12 и ЗПУКИ - таблица, актуална към 05.01.2018 г. можете да изтеглите от тук
 
Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - таблица, актуална към 05.01.2018г.
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
 
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 

Декларации, подадени след 01.09.2014 г.

Списък Декларации по чл. 12 и ЗПУКИ - таблица, актуална към 31.05.2017г.

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - таблица, актуална към 12.05.2017г.
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Арх. Трифон Иванов

Красимир Кънчев

 


Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси

Декларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Декларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиДекларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 3 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен