Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Протокол №5/22.01.2020 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук
Заповед РД-12-15/26.11.2019 г. за създаване на Областен координационен център  - /актуализация/
Протокол №4/29.11.2019 г. от заседание на Областен координационен център, може да изтеглите от тук
Протокол №3/04.09.2019 г. от заседание на Областен координационен център за координация на дейностите  заложени в ПМС №100 от 8 юни 2018 г., 
можете да изтеглите от тук
Протокол №1 от заседание на Звено за мониторинг и оценка на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020), можете да изтеглите от тук
Заповед №РД-12-01/08.01.2019 г. за определяне на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020)
Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст можете да изтеглите от тук
Протокол № 2 / 23.11.2018 г. от заседание на Областен координационен център можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 / 10.09.2018 г. от заседание на Областен координационен център можете да изтеглите от тук
Заповед за назначаване на Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 на МС можете да изтеглите от тук


Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен