Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областна комисия по транспорт

Дата на публикуване: 02.03.2023 11:25


2023

15.5.2023г.
Решение № ТУ-11-02 от 15.05.2022г. за разрешение за прилагане на „спешна мярка“ за автобусна линия „Бургас - Плевен”, можете да изтеглите от тук.

10.03.2023г.
Решение 
№ ТУ-11-01 от 10.03.2022г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема на Община Плевен и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук.

01.03.2023г.
ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна комисия по транспорт, проведено на 28.02.2023г. можете да изтеглите от тук.

2022
Заповед за определяне на Областна комисия по транспорт от 29.08.2022г.

15.12.2022г.
Решение № ТУ-11-07 от 14.12.2022г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и мвждуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук.


12.09.2022г.
Решение № ТУ-11-06 от 12.09.2022 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук

27.06.2022г.
Съобщение за изготвен протокол от заседание на Областна комисия по транспорт

 В деловодството на Областна администрация – Плевен са постъпили писма, както следва:

 1. писмо вх.рег.№ТУ-04-9/19.05.2022г. от Кмета на община Пордим г-н Детелин Василев, с което е поискана промяна в МР №1821 и МР 1822 по линията Плевен – Гривица – Вълчитрън – Борислав – Пордим. Промените включват промяна на маршрута и на часа на тръгване от първоначалната спирка на маршрутното разписание. Проектът на маршрутно разписание е съгласуван от Кмета на община Плевен, съобразно изискването на чл.6а, ал.2 от Наредба №2. Приложени са проекти на МР №1821 и МР №1822.

Извършена бе проверка от служител на ОА-Плевен, която установи, че няма конфликти с други маршрутни разписания по същото направление.

Предложението бе изпратено до членовете на Комисията, като се изискаха писмени  становища по него от членовете.

 1. писмо вх.рег.№ТУ-04-10/26.05.2022г. от Кмета на община Пордим г-н Детелин Василев е поискал промяна в МР №1812 по линията : Плевен – Каменец. Промените се състоят в промяна на началните часове на тръгване от Каменец и Плевен. От страна на превозвача, изпълняващ маршрутното разписание е постъпило заявление за промяна на часовете на тръгване. Счита се, че така ще се подобри обслужването на гражданите.

Извършена бе проверка от служител на ОА-Плевен, която установи, че няма конфликти с други маршрутни разписания по същото направление.

Постъпили са 9 бр. положителни писмени становища, изразяващи пълна подкрепа за приемане на предложените решения.

С настоящия протокол представителите на Областна администрация – Плевен, изразяват своята подкрепа за направените предложения.

При това положение гласовете в подкрепа на предложението са 12 (9 от становища и 3 гласа на представителите на ОА-Плевен) от общо 19, което се явява достатъчно за приемане на решенията - неприсъствено.

Протокол от заседанието на Комисията може да изтеглите от тук.
 Областна администрация – Плевен е постъпило писмо на Кмета на община Плевен, с което се уведомява Областния управител на област Плевен, че спрямо тринадесет автобусни линии, в т.ч. две от Републиканската транспортна схема и три от Областната транспортна схема, се налага предприемане на спешна мярка, под формата на директно възлагане на договорите за превоз на пътници. Това се налага, поради обстоятелството, че по време на действието на договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки, се е наложило тяхното прекратяване поради независещи от община Плевен причини. Прекратяването на договорите създава опасност да се осуети нормалното пътуване на гражданите и да се засегнат изключително широк кръг обществени отношения. Предвид гореизложеното, искането на Кмета на община Плевен се явява основателно и е постановено решение за допускане на прилагане на спешна мярка, под формата на директно възлагане на превозите по посочените автобусни линии, за срок от шест месеца или до възлагането на превозите по реда на ЗОП (което от двете събития настъпи първо).Решението може да намерите публикувано на интернет страницата на община Плевен, както и да свалите от тук.

ПРОТОКОЛ №1 от проведено заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна комисия по транспорт за неприсъствено приемане на решения, можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-01 от 05.01.2022 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук

2021

Решение № ТУ-11-05 от 16.09.2021 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 от неприсъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-03 от 01.09.2021 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук
Материали за предстоящо неприсъствено заседание на комисията по транспорт със срок за депозиране на становища 07.09.2021г., можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-02 от 28.01.2021 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-01 от 12.01.2021 г. за налагане на спешна мярка на общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук
2020
Решение № ТУ-11-08 от 10.12.2020 г. за налагане на спешна мярка на
общинската транспортна схема и междуселищни автобусни линии, можете да изтеглите от тук
Протокол № 6 от неприсъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Протокол № 5 от неприсъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Протокол № 4 от 25.06.2020 г. от присъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Протокол № 3 от 30.03.2020 г. от неприсъствено заседание на Областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-04 от 26.03.2020 г. за налагане на спешна мярка можете да изтеглите от тук

2019

Решение № ТУ-11-12 от 26.06.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-12 от 25.06.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-11 от 28.05.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук 
Решение № ТУ-11-10 от 22.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-09 от 20.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Годишен доклад за 2018
Решение № ТУ-11-05 от 11.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-06 от 11.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-07 от 11.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-08 от 11.03.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 / 13.02.2019 г. от заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-02 от 10.01.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-01 от 09.01.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-03 от 11.01.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук
Решение № ТУ-11-04 от 09.01.2019 г. за налагане на спешна мярка  можете да изтеглите от тук


2018

Протокол № 3 / 19.11.2018 от проведено заседание на Областната комисия по транспорт към Областен управител на област Плевен можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-04/31.10.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-01/24.07.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук

Протокол № 2 от 28.08.2018 от неприсъствено заседание на областна транспортан комисия можете да изтеглите от тук

Решение № ТУ-11-01/24.07.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук
 
Областна транспортна схема, актуална към 14 юни 2018г. можете да изтеглите от тук
 
Протокол от проведено заседание на Областната комисия по транспорт към Областен управител на област Плевен от 28.05.2018 г. можете да изтеглите от тук
 
Решение № РД-28-06/04.04.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук
 
Решение № РД-28-03/21.03.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук
 
Решение № РД-28-02/28.02.2018г. за прилагане на "Спешна мярка" можете да изтеглите от тук
 
 
 
Решение №РД-28-05 от 26.10.2017 можете да изтеглите от тук
 
Протокол от проведено заседание на Областната комисия по транспорт към Областен управител на област Плевен от 09.10.2017 г. можете да изтеглите от тук
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПИСАНИЯТА НА ВЛАКОВЕТЕ ЗА ПЕРИОДА 2017/2018

 

Уважаеми жители и гости на област Плевен, предоставяме на Вашето внимание извлечение от проекта на разписанията на влаковете за гарите – Плевен, Ясен, Пордим, Черквица, Долна Митрополия, Левски, Милковица и Сомовит. Графикът за движение на влаковете за 2017/2018, включително за гари/спирки на територията на област Плевен, ще влезе в сила от 10 декември и ще бъде с период на действие до 8 декември 2018г.
За достигане на максимална степен на удовлетвореност на потребителите - клиенти на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, очакваме вашите становища/ предложения по предложения проект до 20 юли 2017 год. e-mail:oblastpleven@gmail.com

 Разписание на влаковете в област Плевен можете да изтеглите на този линк
 
 
Протокол №2 от 22.01.2015 г.

Протокол №1 от 21.01.2015 г.

Заповед за определяне на Областна комисия по транспорт от 21.01.2015 г.

Заповед за определяне на Областна комисия по транспорт

Протоколи - 2012 г.

Протоколи - 2013 г.

Наименование Брой тегления
ТУ-11- 02 Бургас-Плевен.pdf 2 Изтегли документ с име "ТУ-11- 02 Бургас-Плевен.pdf"
ТУ-11-01 Плевен за Интернет страница.pdf 85 Изтегли документ с име "ТУ-11-01 Плевен за Интернет страница.pdf"
протокол 1 .pdf 80 Изтегли документ с име "протокол 1 .pdf"
Автобусни лини1.pdf 604 Изтегли документ с име "Автобусни лини1.pdf"
РД-09-111.pdf 780 Изтегли документ с име "РД-09-111.pdf"
ТУ-11-6 ф.pdf 1649 Изтегли документ с име "ТУ-11-6 ф.pdf"
протокол 2 - 2002 ОКТ - за публикуване.pdf 1549 Изтегли документ с име "протокол 2 - 2002 ОКТ - за публикуване.pdf"
спешна мярка - Плевен - 13 линии 22 03 2022.pdf 1283 Изтегли документ с име "спешна мярка - Плевен - 13 линии 22 03 2022.pdf"
протокол 1 2022.pdf 1098 Изтегли документ с име "протокол 1 2022.pdf"
Сп М - Плевен - 2022 - за качване.pdf 2197 Изтегли документ с име "Сп М - Плевен - 2022 - за качване.pdf"
SM - Nikopol - 13 linii.pdf 1410 Изтегли документ с име "SM - Nikopol - 13 linii.pdf"
komisiq po transport - 1 - 2021.pdf 1883 Изтегли документ с име "komisiq po transport - 1 - 2021.pdf"
Speshna-Mqrka-DM-5-linii.pdf 1641 Изтегли документ с име "Speshna-Mqrka-DM-5-linii.pdf"
Materiali Kom.transport 7.9.21.rar 1753 Изтегли документ с име "Materiali Kom.transport 7.9.21.rar"
Speshna mqrka Pleven2021 MP 1056 1057 1058.pdf 3418 Изтегли документ с име "Speshna mqrka Pleven2021 MP 1056 1057 1058.pdf"
 1. Областна комисия по транспорт - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 4. Консултативен съвет за социално подпомагане
 5. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 6. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 7. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 8. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 9. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 10. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 11. Епизоотична комисия
 12. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 13. Областен съвет за развитие
 14. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 15. Комисия Военни паметници към Областния управител
 16. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 17. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 18. Областна кординационна група за учене през целия живот
 19. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 20. Областен съвет по устройството на територията
 21. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 22. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем