Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Анкета за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Дата на публикуване: 02.07.2020 22:35

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем