Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Областна кординационна група за учене през целия живот

Протокол №1/11.11.2019 г. от заседание на Областна координационна група за учене през целия живот, може да изтеглите от тук
Заповед РД-12-14/14.11.2019 г. за създаване на Областна координационна група за учене през целия живот, може да изтеглите от тук
Правилник за дейността на координационна група за учене през целия живот  - област Плевен, може да изтеглите от тук
 

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен