ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Областна кординационна група за учене през целия живот

Заповед РД-12-14/14.11.2019 г. за създаване на Областна координационна група за учене през целия живот, може да изтеглите от тук
Правилник за дейността на координационна група за учене през целия живот  - област Плевен, може да изтеглите от тук
 

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?