Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен

Дата на публикуване: 30.06.2021 15:00
Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Плевен (2021-2022), можете да видите тук

Приложение 1, можете да видите тук

Заповед РД-12-14/28.06.2021 г. за утвърждаване на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Плевен (2021-2022), можете да видите тук

Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020)
 и Приложение 1 към нея можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-12-01/08.01.2019 г. за определяне на Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен можете да изтеглите от тук


Заповед № РД-12.06/20.03.2017 г. за Утвърждаване на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен (2017-2020) можете да изтеглите от тук

Протокол №1 от проведено заседание на Областен съвет за развитие от 01.03.2017г. можете да изтеглите от тук

Заповед РД-12-04 от 13.02.2017г. за определяне на състав на Областен екип във връзка с разработването на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен 2017 - 2019г. можете да изтеглите от тук

Заповед РД-09-123 от 06.10.2016г. за определяне на работна група във връзка с разработването на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на област Плевен
заповедта можете да изтеглите от тук

Наименование Брой тегления
Zapoved-strategia-obrazovanie-2021.pdf 477 Изтегли документ с име "Zapoved-strategia-obrazovanie-2021.pdf"
СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2021_2022.pdf 518 Изтегли документ с име "СТРАТЕГИЯ ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 2021_2022.pdf"
Приложение 1.pdf 455 Изтегли документ с име "Приложение 1.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем