Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Антикорупция
Антикорупционен формуляр
Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията
Планове за превенция на корупцията
Гражданска конвенция
Съобщение от 18.03.2015г.
Състав на областния обществен съвет- 18.03.2015 г.
За да подадете сигнал за корупция, моля кликнете на линка по-долу:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Сигнали за корупция можете да подадете и в пощенската кутия за "Сигнали за корупция" в Областна администрация-Плевен в Центъра за административно обслужване на граждани или на горещ телефон: +359 64 880 130  и на електронен адрес: pleven@pleven.government.bg
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН