Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Антикорупция

Дата на публикуване: 19.05.2016 10:35
Антикорупционен формуляр
Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията
Планове за превенция на корупцията
Гражданска конвенция
Съобщение от 18.03.2015г.
Състав на областния обществен съвет- 18.03.2015 г.
За да подадете сигнал за корупция, моля кликнете на линка по-долу:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Сигнали за корупция можете да подадете и в пощенската кутия за "Сигнали за корупция" в Областна администрация-Плевен в Центъра за административно обслужване на граждани или на горещ телефон: +359 64 880 130  и на електронен адрес: pleven@pleven.government.bg

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем