Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Антикорупция
Антикорупционен формуляр
Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията
Планове за превенция на корупцията
Гражданска конвенция
Съобщение от 18.03.2015г.
Състав на областния обществен съвет- 18.03.2015 г.
За да подадете сигнал за корупция, моля кликнете на линка по-долу:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Сигнали за корупция можете да подадете и в пощенската кутия за "Сигнали за корупция" в Областна администрация-Плевен в Центъра за административно обслужване на граждани или на горещ телефон: +359 64 880 130  и на електронен адрес: pleven@pleven.government.bg
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен