Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Антикорупция
Антикорупционен формуляр
Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията
Планове за превенция на корупцията
Гражданска конвенция
Съобщение от 18.03.2015г.
Състав на областния обществен съвет- 18.03.2015 г.
За да подадете сигнал за корупция, моля кликнете на линка по-долу:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Сигнали за корупция можете да подадете и в пощенската кутия за "Сигнали за корупция" в Областна администрация-Плевен в Центъра за административно обслужване на граждани или на горещ телефон: +359 64 880 130  и на електронен адрес: pleven@pleven.government.bg
Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен