Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Документи


Наименование Брой тегления
Strateg_plan_2021-2023.pdf 950 Изтегли документ с име "Strateg_plan_2021-2023.pdf"
  1. Документи - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем