ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Електронна версия на регистъра можете да изтеглите от тук

Заповед №ТУ-09-01 от 28.02.2017 можете да изтеглите от тук

Обевление №1415 от 28.02.2017 можете да изтеглите от тук

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?