Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Електронна версия на регистъра можете да изтеглите от тук

Заповед №ТУ-09-01 от 28.02.2017 можете да изтеглите от тук

Обевление №1415 от 28.02.2017 можете да изтеглите от тук

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен