Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
Областният управител е председател на Комисията за изработване на Областна здравна карта на област Плевен.
 
Таблици за попълване от участниците в комисията можете да намерите тук:
 
 
 
 
 
 
 
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН