ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
Декларации, подадени след 01.01.2018г.
 
Списък Декларации по чл. 12 и ЗПУКИ - таблица, актуална към 05.01.2018 г. можете да изтеглите от тук
 
Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - таблица, актуална към 05.01.2018г.
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 
 
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 

Декларации, подадени след 01.09.2014 г.

Списък Декларации по чл. 12 и ЗПУКИ - таблица, актуална към 31.05.2017г.

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - таблица, актуална към 12.05.2017г.
Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


Арх. Трифон Иванов

Красимир Кънчев

 


Декларации на служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси

Декларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 1 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Декларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиДекларациина служителите в Областна администрация Плевен по чл. 12, т. 3 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?