Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Оперативен план в деня на Изборите за НС 11.07.2021 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 13:05

Оперативен план за организацията на работата на РИК - Плевен, Областна администрация-Плевен, Областна дирекция на МВР-Плевен, Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-Плевен и секционните избирателни комисии в деня на Изборите за народни представители за Народно събрание  на 11 юли 2021г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите, може да видите

Разпределение на дежурните служители в Областна администрация – Плевен в Изборния ден 11 юли 2021г., може да видите

Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, може да видите


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем