Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Електроните адреси за подаване на заявления с подвижна избирателна кутия

Дата на публикуване: 16.03.2021 19:55

Утвърдени от кметовете на общини на територията на област Плевен електронни  адреси за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от граждани, поставени под задължителна карантина

Община Пордим

obshtina@pordim.bg

Община Долна Митрополия

dolnamitropolia@el-soft.com

Община Долни Дъбник

dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg

Община Кнежа

obstina_kneja@abv.bg

Община Искър

izbori2021@iskarbg.com

Община Левски

oblevski@abv.bg

Община Плевен

esgraonpl@pleven.bg

Община Гулянци

obshtina_gulianci@mail.bg

Община Червен бряг

grao@chervenbryag.bg

Община Белене

obshtinabl@abv.bg

Община Никопол

covid.sik@nikopol-bg.com


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем