Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Плащане за административни и други услуги

2020.04.04

Плащанията за извършване на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен се извършват по един от следните начини:

1. В брой или физически ПОС терминал в Центъра за административно обслужване на граждани, работно време 09:00 ч. - 17:30 ч. без прекъсване, адрес: 5800 гр. Плевен, пл. "Възраждане" №1, ет.0


2. По банков път на следната транзитна сметка на Областна администрация-Плевен УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛЕВЕН BIC: UNCRBGSF IBAN: BG29UNCR75273186870701

Разплащания към горепосочената банкова сметка можете да извършвате и чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване на граждани.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен