Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Симулатор за гласуване с машина на изборите на 02.10.2022г.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем