ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Областният управител присъства на среща между ръководството на ЧЕЗ и местните власти в областта
19.06.2019
Областният управител Мирослав Петров прие в кабинета си ръководството на ЧЕЗ в лицето на регионалния мениджър Карел Крал, изпълнителния директор на „ЧЕЗ Разпределение” – България Петър Холаковски и Виктор Станчев – главен оперативен директор. Поводът бе среща на между представители на компанията и местната власт на територията на област Плевен. Инициатор на събитието е електроразпределителното дружество, обезпечаващо Северозападна България. По време на срещата с кметовете бяха дискутирани инвестициите на компанията в подобрения на мрежата в област Плевен за 2018 година, автоматизация на електропроводи в региона, рехабилитация на кабели средно напрежение в Плевен, Кнежа, Червен бряг и Койнаре, реконструкции на мрежи ниско...

Днес се проведе заседание на ВиК Асоциация - Плевен
17.06.2019
Подробната инвенстиционна програма за 2019г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен бе разгледана и приета с пълно мнозинство от присъстващите на днешното заседание на Общото събрание на членовете на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен. Асоциацията е председателствана от областиня управител Мирослав Петров, който представлява интересите на държавата с пълен мандат от министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на заседанието бе приет и годишният финансов отчет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –...

Областният управител Мирослав Петров прие днес румънския народен представител от ПГ на Националната либерална партия Еуген Първулеску
13.06.2019
Областният управител Мирослав Петров прие в кабинета си днес румънския народен представител от ПГ на Националната либерална партия Еуген Първулеску, който е и член на Постоянната комисия по труда, семейството и социалната закрила. В срещата участва  и народният представител от 44-НС от ПГ на БСП Васил Антонов. Възможностите за сътрудничество на пограничните райони в различни сфери на обществения и културния живот обсъдиха гостите и областният управител. Мирослав Петров. Коментирани бяха темите за трансграничното сътрудничество, за координираното третиране срещу комари на крайдунавските райони от двете страни на реката, почистването на коритото на Дунав и вливащи се в нея реки, както и бъдещи...

Плевен бе домакин на информационен форум на Министерство на труда и социалната политика
12.06.2019
„Нашето голямо желание е да се срещнем с хора, които имат желание да започнат да развиват социалната и солидарна икономика в този регион. Идеята е да посетим почти всички големи областни градове, да се срещнем с  хората и онези, които имат предприемачески дух да се заинтересоват от такъв тип инвестиции. Предприятията от социалната  и солидарната икономика дават възможност да се намалят неравенствата, хората да бъдат включени на пазара на труда.”, каза при откриването на информационната среща в Плевен заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. Участниците във форума бяха приветствани от областния управител, който пожела ползотворна работа и позитивна дискусия...

На 11 юни в „Кайлъка” ще извърши третиране против комари
10.06.2019
Областна администрация – Плевен уведомява гражданите, че на 11 юни между 21 и 24.00 часа ще се извърши третиране с топъл аерозол срещу комари на част от територията на Защитена местност Кайлъка” с препарат „Ротрин 200”. Подлежащите на обработка терени са с площ около 60 декара и обхващат територията от началото на „Кайлъка” до „Бригадирската поляна” включително. Преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зона в началото и централната част на парка. За предстоящото третиране е спазен уведомителния режим в изпълнение на Наредба 13/2016 година за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане...

Обяви
Определяне на спечелилия търга с явно наддаване участник за покупка на движими вещи – частна държавна собственост, съгласно заповед № РД-14-17/04.06.2019 г.
18.06.2019
Заповед № РД-14-17/04.06.2019 г.

I-степен на готовност за общините по поречието на река Дунав на територията на област Плевен
07.06.2019
З А П О В Е Д   №  РД-09-80/07.06.2019г.

Заповед за търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 год. за покупка на движими вещи – частна държавна собственост, получени при строително-мотнажни работи
06.06.2019
Заповед № РД-14-17/04.06.2019г. на Областния управител на област Плевен и З А Я В Л Е Н И Е за участие в търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 год. 

Заповед на Областния управител на област Плевен послучай 2-ри юни - ден на Ботев и загиналите за свободата на България и за тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност
23.05.2019
Заповед РД-09-75/22.05.2019г. може да изтеглите от тук.

Издадено Разрешение за строеж №АУ-25-1 от 11.04.2019г. за строеж: „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия"
19.04.2019
Областения управител на Област Плевен, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж  №АУ-25-1 от 11.04.2019г. за строеж: „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“, финансиран  по АДБФП №Д-34-5/18.01.2017 г., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. На основание чл.215, ал. 4, изр. „второ“ от ЗУТ, разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, чрез областния управител на Област Плевен пред Административен съд - Плевен. Със заповед №АУ-25-1-(1) от 19.04.2019 г., на основание чл.60, ал.1 и ал.3 от АПК, издаденото разрешение за...

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?