Новини

22.10.2021
Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, може да видите тук

21.10.2021
На 20.10.2021 г. в Областна администрация Плевен се проведе заседание на постоянно действащата междуведомствена областна комисия по транспорт. Срещата беше ръководена от г-жа Ваня Савова, заместник областен управител на област Плевен и председател на комисията. В хода на заседанието представителите на отговорните институции докладваха за изпълнението на мерките заложени за 2021 година, като основни акценти...

15.10.2021
Днес в заседателната зала на хотел „Балкан“ – гр. Плевен бе даден старт на  научна конференция „Кризите като катарзис – политически, социални, стопански и културни измерения на екстремните ситуации“ . Събитието се състоя под егидата на Регионален исторически музей – Плевен съвместно с Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ .Целта на конференцията е да...

14.10.2021
ДО ДИРЕКТОРА НА БМЧК-ПЛЕВЕН Г-ЖА ГАБРИЕЛА ХИТОВА   Г-жо Хитова, от мое име и от името на Областна администрация-Плевен Ви поздравявам с вашата 100-годишнина от създаването на Младежката организация на Български Червен кръст. Признателен съм за времето, което продължавате да отделяте, за нестихващия ентусиазъм, за неуморните усилия, за постоянството и отдадеността към всички каузи и дейности, в които продължавате да участвате, подкрепяйки...

13.10.2021
Поради влошени метеорологични условия, неподходящи за ваксинация на открито, се преустановява работата на изнесения мобилен кабинет в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея. Имунизация с ваксина срещу COVID-19 ще се извършва в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ на 16.10.2021г. (събота) и 17.10.2021г. (неделя) в кабинет №103, І етаж. Кабинетът ще работи от 09,00 ч. до 13,00 ч. с всички разрешени за...

08.10.2021
Днес в парк „Кайлъка“ беше открит новият вид на чешма „Пиклата“. На официалната церемония по откриването присъстваха областният управител Марио Тодоров, основателят на фондация „Аз съм Кайлъка“, Люси Дяковска, съучредителят на фондацията Десислава Иванова, граждани и общественици. В последния месец Фондация „Аз съм Кайлъка“ работи усилено върху реставрирането на чешмата „Пиклата“. След подаден и одобрен...

Обяви

29.09.2021
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН   ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА   „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно Заповед № РД-09-84/19.08.2021г.  на Областен управител - Плевен     Описание на длъжността „младши експерт“: Съдейства и подпомага работата на Директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”  в областта на регионалното развитие, социалната сфера, закрила на детето,...

02.08.2021
О Б Я В Л Е Н И Е   Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800...

15.06.2021
Заповед № АУ-25-01/15.06.2021г. на областен управител, отностно „Оптично кабелно трасе на територията на община Левски и с.Бацова махала, област Плевен”, може да видите тук

04.01.2021
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-153/16.11.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за на незаета длъжност в администрацията, О...

02.11.2020
Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка, може да видите тук   Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСлДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСлСписък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс...

30.09.2020
Агенция за публичните предприятия и контрол, на основание Решение № 3723 - П от 29.09.2020 г. ще проведе електронен търг на електронната платформа за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 212003, с площ  12 209 кв. м, намиращ се в местността “Гергов  геран“, община Долни Дъбник, област Плевен с предоставени...

Преброяване 2021

ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.

Местоположение