Новини

25.11.2021
Днес, 25.11.2021 г., на тържествен ритуал по откриване на паметна плоча в с. Горна Митрополия, присъстваха областният управител на област Плевен, г-н Марио Тодоров, посланикът на Словашка република, г-н Мануел Корчек, консулът на Словашка република, г-жа Ивана Марксалдова, кметът на Община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, кметът на Кметство Подем и кметът на Кметство Горна...

25.11.2021
Днес, 25.11.2021 г. в областна администрация Плевен се състоя среща между областния управител на област Плевен, г-н Марио Тодоров и посланика на Словашка република, г-н Мануел Корчек. Това е първата визита на висшия дипломат в нашия регион след назначаването му на поста през 2017 година. Посланик Корчек бе придружен от консула на Словашка република в гр. София,...

24.11.2021
С наближаването на коледните и новогодишни празници, нека всички отворим сърцата си и бъдем съпричастни с хората в нужда! Нека им дарим частица надежда! - призова Областният управител на област Плевен, г-н Марио Тодоров.Областна администрация Плевен, съвместно с фирма „Дарина 111“ ООД, с. Садовец, представлявана от г-н Йордан Йотов, се включиха в благотворителната инициатива „Една...

24.11.2021
По данни на ОДБХ Плевен, в разпространението на болестта Инфлуенца по птиците за област Плевен, не са установени отклонения в здравословното състояние на птиците или повишена смъртност. В района на птицезавод Славяново, находящ се в гр. Славяново, общ. Плевен, област Плевен всички птицеферми са населени, с изключение на животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки,...

24.11.2021
Директорът на РЗИ-Плевен информира за имунизация с ваксина срещу COVID-19, която ще се извършва в МБАЛ „Свети Панталеймон“ - ул. Трите бора № 24 и МБАЛ „Сърце и мозък“ - ул. Пиер Кюри №2 на 27.11.2021г. (събота) и 28.11.2021г. (неделя). Кабинетите ще работят от 09:00 ч. до 13:00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19, без ваксината на AstraZeneca. Ваксинацията ще...

21.11.2021
На 21 ноември 2021 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Началото на инициативата е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на...

Обяви

29.09.2021
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН   ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА   „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно Заповед № РД-09-84/19.08.2021г.  на Областен управител - Плевен     Описание на длъжността „младши експерт“: Съдейства и подпомага работата на Директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”  в областта на регионалното развитие, социалната сфера, закрила на детето,...

02.08.2021
О Б Я В Л Е Н И Е   Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800...

15.06.2021
Заповед № АУ-25-01/15.06.2021г. на областен управител, отностно „Оптично кабелно трасе на територията на община Левски и с.Бацова махала, област Плевен”, може да видите тук

04.01.2021
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-153/16.11.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за на незаета длъжност в администрацията, О...

02.11.2020
Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка, може да видите тук   Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСлДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСлСписък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс...

30.09.2020
Агенция за публичните предприятия и контрол, на основание Решение № 3723 - П от 29.09.2020 г. ще проведе електронен търг на електронната платформа за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 212003, с площ  12 209 кв. м, намиращ се в местността “Гергов  геран“, община Долни Дъбник, област Плевен с предоставени...

Преброяване 2021

ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.

Местоположение