ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Областната епизоотична комисия с две решения след днешното си заседание
17.09.2019
На днешното си заседание областната епизоотична комисия, председателствана от заместник - областния управител Татяна Божинова, даде положително становище във връзка с писмо от председателя на УС на ЛРД – Плевен за извършване на разселване на фазани на терени, попадащи в двете 200 км. инфектирани зони. Условията са това да стане в подходящи местообитания извън горските територии и без да се преминава през такива при спазване на изискванията за биосигурност - извършване на дезинфекция на хора и техника, участващи в мероприятието. Във връзка с писмо от кмета на община Плевен за добиване на дърва за огрев Областната епизоотична комисия не разреши извършването...

Прототип на Вълчитрънското златно съкровище посреща посетители в едноименна зала в село Вълчитрън
17.09.2019
Заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов, кметът на Пордим Детелин Василев и кметът на с. Вълчитрън Милена Вълчева прерязаха лентата на новата зала „Вълчитрънско съкровище”, която от днес ще посреща посетители с прототип на едноименното златно съкровище във Вълчитрън. Прототипът на Вълчитрънското съкровище е финансиран изцяло със средства, отпуснати от Община Пордим с решение на Общинския съвет. „Няма бъдеще без достойно бъдеще и настояще.”, каза кметът на с. Вълчитрън Милена Вълчева. „Нашите предци през далечната 1924 година с откриването на тракийското златно съкровище дават световна известност на нашето село. И днес вече се сбъдна дългогодишната мечта на вълчитрънци да притежават прототип на съкровището”,...

Областният управител Мирослав Петров приветства деца и учители с началото на новата учебна година на тържеството за първия учебен ден в НУ „Христо Ботев“ – Плевен.
16.09.2019
В словото си областният управител на Плевен Мирослав Петров отбеляза, че днешният ден е особено вълнуващ за първокласниците, които с трепет прекрачват прага на училището. „За вас, мили деца, започва едно незабравимо и вълнуващо приключение, изпълнено с  научаването на много нови неща, с опознаването на света около вас, със създаването на нови приятелства“, каза областният управител Мирослав Петров. Той пожела и на по-големите ученици много успехи, да следват мечтите си ида развиват своите таланти. „ Оценките са важни, но най-важни са знанията. Важно е децата да растат уверени, че могат да постигнат всичко“, каза Мирослав Петров. Със заръка към всички ученици...

ОДБХ започва проверки на стопаните, получили обезщетение от 300 лв., дали действително са заклали прасетата си
10.09.2019
На днешното си заседание областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова, даде разрешение да се усвои и извози дървесината, която се намира в землището на с. Николаево и с.- Бохот, собственост на частна фирма, в отговор на искана становище от страна на ДГС- Плевен. Стана ясно, че от ДГС – Плевен е предоставен в ОДБХ план за дезинфекция и биосигурност при извършване на дейността на посочените площадки. Съгласно становището на ОДБХ тази дейност попада в списъка на неотложните мероприятия, които могат да бъдат извършвани при определени условия в заразените зони от 200 кв.км. около огнищата, където са намерени...

Министърът на МО Красимир Каракачанов и областният управител Мирослав Петров уважиха събитията от националната информационна кампания „Бъди войник“ в Плевен
10.09.2019
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и областният управител Мирослав Петров участваха в  събитията от националната информационна кампания „Бъди войник“ в Плевен на 10 септември. В инициативата се включиха още заместник-областният управител Татяна Божинова, началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Николай Караиванов и командирът на 68-а бригада "Специални сили" бригаден генерал Явор Матеев. Символично начало бе дадено с информационна борса за набиране на войници и матроси, която бе открита в 16.00 ч. на площад „Възраждане“ и в района на Военния клуб. Със свои щандове в нея участват видовете въоръжени сили, Националната гвардейска част, Служба „Военна полиция“, Централното военно...

Обяви
Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен, обявен със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г.
17.09.2019
П Р О Т О К О Л № 4/10.09.2019г.   Днес, 10.09.2019г. в гр. Плевен в Заседателна зала на Областна администрация - Плевен, от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областен управител - Плевен за провеждане на конкурс за държавни служители в Областна администрация - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.   На заседанието присъстваха:   КОМИСИЯ в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Христова — Главен секретар на Областна администрация - Плевен и ЧЛЕНОВЕ:   Трифон Иванов — Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Александър Костов - Директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление...

Заповеди за спечелилите търговете с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост
12.09.2019
Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост, представляващ: Пещерно помещение, предназначено за преустрояване в снек-бар, находящо се северно от яз. „Тотлебенов вал“, можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 82 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, до язовир "Кайлъка", можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 60 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост,  в защитена...

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
19.08.2019
СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН               Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-116/08.08.2019г. на Областния управител на област Плевен относно провеждането на конкурс, обявен със Заповед № РД – 114/05.08.2019г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:   А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:   Ралица Баева- Хараламбиева – Вх. № 1/ 07.08.2019г. Валерия Петранова – Вх. № 2/07.08.2019г. Валя Георгиева- Вх. № 3/ 08.08.2019г. Лилия Георгиева - Вх. № 4/ 08.08.2019г. Ваня...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
06.08.2019
  О Б Я В Л Е Н И Е                                           За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал. 1 и2 от Закона за държавния служител  и Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областния управител на област Плевен обявява  конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните...

ОБЯВА ЗА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
26.07.2019
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ПЛЕВЕН На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Заповед №РД-14-27/26.07.2019 г., Заповед №РД-14-28/26.07.2019 г. и Заповед №РД-14-29/26.07.2019 г. на Областен управител - Плевен   ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Областна администрация - Плевен, пл. “Възраждане” №1, етаж ІV. Депозитът се внася по банкова сметка на Областен управител – Плевен, IBAN сметка: BG51 UNCR 7527 3386 8707 25, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. Плевен. Цената на един комплект тръжна документация е...

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?