Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Плевен почете паметта на воините от Девета пехотна Плевенска дивизия 102години след героичния им подвиг
27.09.2020
Честването на 102 години подвига на Девета пехотна Плевенска дивизия,ръководена от генерал Владимир Вазов, бе първият ритуал пред едноименнияпаметник в центъра на Плевен. Събитието бе уважено от министъра наотбраната Красимир Каракачанов, депутати от 15 МИР, областния управителМирослав Петров и неговият заместник Татяна Божинова, представители наместната власт, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, бригаденгенерал Юлиян Радойски – началник на ВВВУ „Г. Бенковски“ и др. „Воините от славната Девета пехотна Плевенска дивизия записаха златнистраници в българската военна история. История, която е съпроводена с войнии сражения за запазване на българската държава и осъществяване набългарските национални идеали. България влезе в Първата световна война непо политически...

След намесата на областния управител Мирослав Петров проблемите с тока в Беглеж вече имат своето решение
25.09.2020
16 подменени електрически стълба решиха проблема с електрозахранването в участъка на с. Беглеж с най-чести аварии на тока. Това потвърдиха жителите на плевенското село лично пред областния управител Мирослав Петров при посещението му на обекта. Сигналите за изгорели електрически уреди бяха почти ежедневие, коментира проблема кметът на село Беглеж Георги Данов. Той изрази своята благодарност и тази неговите съселяни към областния управител Мирослав Петров за оказаното съдействие за решаването на проблема. „Поех ангажимент да помогна и се радвам, че днес чувам от вас, че не следите стресирани прогнозата за времето дали ще има буря или дъжд, защото очаквате да останете...

Стартът на учебната година и изборите в Бохот - тема на днешното заседание на областния оперативен щаб за COVID 19
23.09.2020
Създадена е нужната координация по отношение на регистриране на положителни на коронавирусната инфекция в учебните заведения на територията на област Плевен. В това бе категоричен директорът на РЗИ-Плевен д-р Гарев на днешното заседание на областния оперативен щаб за COVID-19. Областният управител Мирослав Петров изиска актуална информация за предприетите действия и актуалната обстановка от началото на учебната година. Установяването на ковид инфекция при две деца от две плевенски училища НУИ и Езикова гимназия  от РЗИ – Плевен са направени 60 PCR теста, които са отрицателни. Чакат се резултатите от още 3-4 проби, уточни д-р Гарев. Иначе двете деца са добре и...

112 години свободна и независима България празнуваме днес
22.09.2020
112 години свободна и независима България празнуваме днес. В знак на почити уважение от името на областния управител Мирослав Петров бе поднесенвенец пред паметната плочата срещу входа на ДКТ „Иван Радоев”. „Независимостта е най-яркият пример в българската история за непоколебимарешимост и огромна национална гордост. Освободена България никога нямаше дае истински свободна, ако не бе поела категоричните стъпки към Съединениетои Независимостта. Това е заветът на миналото, който е изключително цененднес. България постига немислимото, защото е единна, защото бива издигнатанад всичко, защото нашите предци ясно съзнават своята историческаотговорност”, каза областният управител на Плевен Мирослав Петров по повод112 години от обявяване на българската Независимост.

Направена бе копка на проект „Рекултивация на общински сметище гр. Червен бряг“
18.09.2020
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров, народният представител Пламен Тачев, областният управител Мирослав Петров и кметът на Червен бряг д-р Цветан Костадинов дадоха символичен старт на проект „Рекултивация на общински сметище гр. Червен бряг“. Първата копка бе направена на Депото за битови отпадъци в местността „ Долна Биволица”. „Екологията и опазването на околната среда не е средносрочно действие, а изисква да се предприемат нужните мерки сега. Изказвам своята искрена благодарност към министър Димитров, защото той показа, че държавата много стриктно, много организирано предприема действия по отстраняване на складовете с пестициди  и при довършването на рекултивирането на старите сметища.”, каза...

Обяви
Обява - конкурс за длъжността Старши юрисконсулт
24.09.2020
Рег. № ЧР-22-4-(1)/24.09.2020 г. ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ            Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-122/24.09.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за незаета длъжност в администрацията,   О Б Я В Я В А конкурс за длъжността:   1. СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка. 1.1.Правоотношение: служебно 1.2. Кратко описание на длъжността: Осигуряване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт. Оказване...

Съобщение за прекратяване на обявеният конкурс за държавни служители
18.03.2020
Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и предприемане на мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, със заповед РД-09-45 от  18.03.2020 г. на Областен управител - Плевен се прекратява обявеният конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Плевен.

ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
10.03.2020
Рег. № ЧР-22-3(1) от 10.03.2020г. Ден на публикуване: 10.03.2020 г. Краен срок за подаване на документи: 20.03.2020 г.  ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ           Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-39/10.03.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за на незаета длъжност в администрацията,  О Б Я В Я В А конкурс за длъжността:  СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка.Правоотношение: служебноКратко описание...

Започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които са засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”
27.11.2019
В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен”, на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура. Копие от Обявлението и Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г., може да изтеглите от тук. За целта е необходимо: Физическите лица да представят в...

Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен, обявен със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г.
17.09.2019
П Р О Т О К О Л № 4/10.09.2019г.   Днес, 10.09.2019г. в гр. Плевен в Заседателна зала на Областна администрация - Плевен, от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областен управител - Плевен за провеждане на конкурс за държавни служители в Областна администрация - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.   На заседанието присъстваха:   КОМИСИЯ в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Христова — Главен секретар на Областна администрация - Плевен и ЧЛЕНОВЕ:   Трифон Иванов — Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Александър Костов - Директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление...

Преброяване 2021
ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.
Местоположение

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен