Новини

15.08.2022
По инициатива на областния управител Иван Петков, днес, в кабинета му, се проведе работна среща с директорката на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен  Светлана Георгиева. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на социалната дирекция. На дневен ред бяха повдигнати някои чувствителни за обществото теми, като готовността на дирекцията, да предлага социални услуги за...

12.08.2022
Поздравителен адрес за празника на Никопол изпрати Областният управител на Област Плевен Иван Петков до кмета на Общината Ивелин Савов. „За мен е изключително приятно да ви поздравя в навечерието на един от най-светлите християнски празници, най-големия от всички църковни празници, посветен на Божията майка - Успение на Пресвета Богородица – денят, в който Никопол отбелязва...

08.08.2022
Областният управител на Област Плевен Иван Петков проведе, в заседателната зала на Областна администрация – Плевен консултации за съставяне на Районна избирателна комисия (РИК) в 15-ти изборен район – Плевен, съгласно разпоредбата на чл.60 от Изборния кодекс и в изпълнение на задълженията за организационно - техническа подготовка за провеждане на избори за народни представители за...

05.08.2022
12-годишният Георги Дамянов от с. Байкал бе отличен със сребърен медал за индивидуалното му изпълнение на кавал от XII Националния събор на народното творчество в Копривщица. Този медал оправда очакванията на заместник-областния управител на Плевен г-жа Виолета Иеремиева - председател на комисията на регионално ниво, която декларира още на регионалния кръг през м. юни пред Георги,...

05.08.2022
Новият областен управител на област Плевен Иван Петков официално встъпи в длъжност от днес. В сградата на местната администрация той беше посрещнат от досегашния областен управител на област Плевен Крум Пенчев, който го запозна със задачите, стоящи на дневен ред пред администрацията. Символичното предаване на властта се състоя в кабинета на областния управител. Веднага след това...

03.08.2022
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В изпълнение на задълженията ми за организационно техническа подготовка на произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г. с Указ на Президента № 213 от 01 август 2022г., обнародван в ДВ, бр. 61 от 02 август 2022г., отправям, в качеството Ви на...

Обяви

16.05.2022
В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че на 20.05.2022 г. /петък/, между 7.30 часа и 10.00 часа, ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност...

10.05.2022
Областният управител на област Плевен, обявява, че открива процедура за продажба на движимa вещ – частна държавна собственост, представляващa – бракуван лек автомобил, марка Ауди, модел А6, година на производство 1999г. Документация за търга може да изтеглите от тук.

Преброяване 2021

ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.

Местоположение