Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Новини
Въвежда се повишена епизоотична готовност по отношение заболяването инфлуенца по птиците
28.01.2020
Със заповеди на директорите на БАБХ и ОДБХ – Плевен е разпоредена повишена епизоотична готовност по отношение заболяването инфлуенца по птиците като са разпоредени и съответните противоепизоотични мерки. Това стана ясно на днешното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова. Мерките включват забрана за отглеждане на открито на домашни птици от всякакви видове и категории и провеждането на изложби и базари и птици. Необходимо и повишаване вниманието на органите на РДГ, ловните организации на територията на областта, както и на орнитологични дружества за извършване на засилен надзор над дивите птици. Стопаните, отглеждащи птици в личните си стопанства,...

Днес се проведе съвместно заседание на областния съвет за сигурност и областния съвет за намаляване риска от бедствия
23.01.2020
Днес се проведе съвместно заседание на областния съвет за сигурност и областния съвет за намаляване риска от бедствия. Заседанието бе ръководено от областния управител Мирослав Петров. Направен бе преглед на готовността на областния и общинските планове за защита при бедствия и съгласуване на вече изготвените. Комисар Станислав Атанасов-директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и главен инспектор Златко Гицов представиха доклади, съгласно които изготвените планове са в съответствие с изискванията за структура и съдържание, но се нуждаят и от определени корекции. По предложение на областния управител бе прието,  че след отстраняване  на слабостите в срок до 18.02.2020г....

Заседание на Областен координационен център във връзка с включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца и ученици
22.01.2020
Днес заседава Областният координационен център във връзка с функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.  Заседанието беше водено от заместник- областния управител Татяна Божинова. Доклад представи началникът на РУО  -  Плевен Албена Тотева. По време на заседанието бе поставен акцент върху още по-активна работа и координация с директорите на образователните институции, включване на родителите в образователния процес и усъвършенстване техническите умения на експертите, ползващи информационната система, която генерира данни за посещаемостта на учениците в учебния процес. Следващото заседание на координационния център бе насрочено за периода...

Областният управител Мирослав Петров поздрави лекарите и акушерките в УМБАЛ – Плевен за Деня на родилната помощ
21.01.2020
„Вие сте хората, които в ръцете си поемат новия живот. Вашата помощ остава с чувство за благодарност завинаги в сърцата както на родилките, така и на техните близки. Затова бъдете здрави, честити и продължавайте все така да вършите своята благородна работа с висок професионализъм и грижа за бебета и родилките!”. С тези думи и кошница с цветя областният управител Мирослав Петров се обърна към акушерките и лекарите в родилното отделение във Втора клинична база на плевенската УМБАЛ „Георги Странски”. Господин Петров присъства на ритуала бабуване, който по традиция се пресъздава в Деня на родилната помощ.Спазвайки традицията, най-младата акушерка поля с...

ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия бе открито с тържествена церемония
20.01.2020
Президентът и главнокомандващ на армията Румен Радев присъства на официалната церемония по откриване на висшето военно-въздушно училище „Георги Бенковски”, Долна Митрополия и приемайки строя даде начало на тържествената церемония. Бойното знаме на Висшето военновъздушно училище бе връчено от вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов, като по този начин бе спазена традиция от миналия век, въведена от Цар Борис III.Събитието уважиха още областният управител Мирослав петров и неговият заместник Татяна Бижинова, народни представители от 15 МИР, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Генерал Константин Попов, представители на местните власти на Плевен и...

Обяви
Започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които са засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”
27.11.2019
В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен”, на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура. Копие от Обявлението и Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г., може да изтеглите от тук. За целта е необходимо: Физическите лица да представят в...

Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен, обявен със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г.
17.09.2019
П Р О Т О К О Л № 4/10.09.2019г.   Днес, 10.09.2019г. в гр. Плевен в Заседателна зала на Областна администрация - Плевен, от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областен управител - Плевен за провеждане на конкурс за държавни служители в Областна администрация - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.   На заседанието присъстваха:   КОМИСИЯ в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Христова — Главен секретар на Областна администрация - Плевен и ЧЛЕНОВЕ:   Трифон Иванов — Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Александър Костов - Директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление...

Заповеди за спечелилите търговете с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост
12.09.2019
Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост, представляващ: Пещерно помещение, предназначено за преустрояване в снек-бар, находящо се северно от яз. „Тотлебенов вал“, можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 82 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, до язовир "Кайлъка", можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 60 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост,  в защитена...

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
19.08.2019
СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН               Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-116/08.08.2019г. на Областния управител на област Плевен относно провеждането на конкурс, обявен със Заповед № РД – 114/05.08.2019г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:   А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:   Ралица Баева- Хараламбиева – Вх. № 1/ 07.08.2019г. Валерия Петранова – Вх. № 2/07.08.2019г. Валя Георгиева- Вх. № 3/ 08.08.2019г. Лилия Георгиева - Вх. № 4/ 08.08.2019г. Ваня...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
06.08.2019
  О Б Я В Л Е Н И Е                                           За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал. 1 и2 от Закона за държавния служител  и Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областния управител на област Плевен обявява  конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните...

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН