Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Областният управител Мирослав Петров с поздрав към българските медици
19.10.2020
Уважаеми лекари, медицински сестри, медицински работници,         В деня, в който Българската православна църква почита Свети Иван Рилски Чудотворец, покровител на българския народ и закрилник на българските лекари, се обръщам към всички вас с пожелание за здраве, сили и много енергия за вас и вашите семейства.        Днес, когато нашето общество, цялото човечество е изправено пред огромно изпитание, лекарите, медицинските сестри и медицинските работници са онзи стожер, който крепи устоите. Благодарността към вашата самоотвержена работа в името на най-ценното – живота и здравето на хората – отеква в аплодисментите, в жестовете на искрена благодарност и уважение, в усмивката и щастието в очите...

Културата във фокуса на среща на държавата с плевенските творци
14.10.2020
Народните представители Калин Вельов и Пламен Тачев, и областният управител Мирослав Петров се срещнаха с дейци на културата в Плевен. Събитието, провело се в зала Плевен привлече интереса на различни културни институти. Имаше представители както на свободните творци, така и на онези, чиито институти са на държавно и общинско финансиране. На срещата присъстваха още заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов и председателят на общинския съвет Мартин Митев. Във встъпителните си думи Калин Вельов сподели за своята идея да направи една програма с актуални за творците акценти, които да бъдат коментирани със съответните министерства, към които са насочени въпросите. „Точно затова и предприех...

Областният управител Мирослав Петров и народният представител Пламен Тачев направиха първа копка на реконструкцията на участък от вътрешната водопреносна мрежа в Червен бряг
12.10.2020
Областният управител Мирослав Петров и народният представител Пламен Тачев и кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов дадоха символичен старт за изпълнението на проекта „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр.Червен браг по ул.”Г.С.Раковски” и ул. „Антим I” по  трасето на път III – 308/Роман$Кунино-Реселец-Червен бряг/ и чертите на населеното място”. „Настина честичко правим първи копки на различни начинания. Това е поредният проект, финансиран от държавата.За наша радост с изключителното съдействие на народния представител Пламен Тачев и на областния управител Мирослав Петров тази година ние получихме директна държавна подкрепа за подмяна на старите...

Народният представител Калин Вельов кани на среща представители на плевенските културни институти
07.10.2020
По инициатива на народният представител и член на комисията по култура в 44 НС Калин Вельов на 13 октомври, вторник, в зала Плевен ще се проведе среща с представители на културните институции в Плевен. Началният час на срещата е 15.00ч. В 17.00ч в читалище „Съгласие” Вельов се срещне с плевенските артисти на свободна практика.

На първи октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение
30.09.2020
В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 г., на 1 октомври 2020 година от 11:00 часа ще се проведе тест със сиренната система, изградена в гр.Плевен.Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в наредбата.

Обяви
Обява - конкурс за длъжността Старши юрисконсулт
12.10.2020
Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка, може да видите тук   Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСлДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСлСписък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тукСистема за определяне резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук Нормативни актове за подготовка за явяване на...

Продажбата на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 212003, с площ 12 209 кв. м, намиращ се в местността “Гергов геран“, община Долни Дъбник, област Плевен
30.09.2020
Агенция за публичните предприятия и контрол, на основание Решение № 3723 - П от 29.09.2020 г. ще проведе електронен търг на електронната платформа за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 212003, с площ  12 209 кв. м, намиращ се в местността “Гергов  геран“, община Долни Дъбник, област Плевен с предоставени права за управление на областния управител  на област Плевен. Решение № 3723 - П от 29.09.2020 г., можете да видите тук

Съобщение за прекратяване на обявеният конкурс за държавни служители
18.03.2020
Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и предприемане на мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, със заповед РД-09-45 от  18.03.2020 г. на Областен управител - Плевен се прекратява обявеният конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Плевен.

ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
10.03.2020
Рег. № ЧР-22-3(1) от 10.03.2020г. Ден на публикуване: 10.03.2020 г. Краен срок за подаване на документи: 20.03.2020 г.  ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ           Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-39/10.03.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за на незаета длъжност в администрацията,  О Б Я В Я В А конкурс за длъжността:  СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка.Правоотношение: служебноКратко описание...

Започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които са засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”
27.11.2019
В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен”, на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура. Копие от Обявлението и Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г., може да изтеглите от тук. За целта е необходимо: Физическите лица да представят в...

Преброяване 2021
ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.
Местоположение

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен