Новини

12.01.2022
За 11.01.2022 г. на територията на област Плевен има установени 145 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 553,04%000). Община Двуседмична заболяемост  в  %ооо към 11.01.2022г. Плевен 645.83 Белене 462.15 Гулянци 531.65 Долна Митрополия 324.27 Долни Дъбник 272.86 Искър 274.02 Кнежа 554.90 Левски  633.47 Никопол 505.12 Пордим 195.07 Червен бряг 514.26   За област Плевен общо поставени дози 130 018, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 63 829. За 11.01.2022 г. са поставени 1616 дози ваксини срещу COVID-19, както следва: Comirnaty –...

11.01.2022
По данни от училищата в област Плевен към 10.01.2022 г. броя на учениците от I до XII клас, обучавани присъствено е 21 029 (90,86%) от тях: 18 458 са с тестване и със „зелен сертификат“ и 2571 са присъствено, поради това, че училището е на територията на община с ниво на заболеваемост под 250 на 100 000 население...

11.01.2022
След обилния снеговалеж през нощта и тази сутрин, няма сигнали за прекъсване на електрозахранването и водоподаването в общините от област Плевен. Всички пътища са проходими при зимни условия. В почистването и опесъчаването на републиканската пътна мрежа, са взели участие 32 автомобила. Пътната обстановка е под контрол,  възникналите затруднения се следят от органите на Пътна полиция –...

11.01.2022
За 10.01.2022 г. на територията на област Плевен има установени 174 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 507,20%000). Община Двуседмична заболяемост  в  %ооо към 10.01.2022г. Плевен 581.68 Белене 412.19 Гулянци 441.37 Долна Митрополия 273.07 Долни Дъбник 301.09 Искър 256.89 Кнежа 529.68 Левски  645.31 Никопол 479.21 Пордим 159.60 Червен бряг 497.53   За област Плевен общо поставени дози 128 403, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 63 636. За 10.01.2022 г. са поставени 604 дози ваксини срещу COVID-19, както следва: Comirnaty –...

10.01.2022
Имунизация с ваксина срещу COVID-19 ще се извършва на 15.01.2022г. (събота) и 16.01.2022г. (неделя) в  МБАЛ „Свети Панталеймон“, гр. Плевен, ул. Трите бора № 24 . Кабинетът ще работи от 09,00 ч. до 13,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19 /без ваксина AstraZeneca/. Ваксинацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.  

10.01.2022
За периода 07.01.-09.01.2022 г. на територията на област Плевен има установени 208 нови случая на COVID-19 инфекция (двуседмична заболяемост 448,94%000). Община Двуседмична заболяемост  в  %ооо към 09.01.2022г. Плевен 509.73 Белене 412.19 Гулянци 431.34 Долна Митрополия 244.62 Долни Дъбник 188.18 Искър 239.77 Кнежа 504.46 Левски  562.43 Никопол 492.16 Пордим 141.87 Червен бряг 439.00   За област Плевен общо поставени дози 127 799, общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл 63 517. За периода 07.01.-09.01.2022 г. са поставени 1698 дози ваксини срещу COVID-19, както...

Обяви

17.12.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е              В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и  съгласно приложение към т. 1 на Решение № 531/22.07.2021 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 137+800 до км 166+144 на територията на...

02.08.2021
О Б Я В Л Е Н И Е   Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800...

15.06.2021
Заповед № АУ-25-01/15.06.2021г. на областен управител, отностно „Оптично кабелно трасе на територията на община Левски и с.Бацова махала, област Плевен”, може да видите тук

30.09.2020
Агенция за публичните предприятия и контрол, на основание Решение № 3723 - П от 29.09.2020 г. ще проведе електронен търг на електронната платформа за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 212003, с площ  12 209 кв. м, намиращ се в местността “Гергов  геран“, община Долни Дъбник, област Плевен с предоставени...

27.11.2019
В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен”, на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които...

12.09.2019
Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост, представляващ: Пещерно помещение, предназначено за преустрояване в снек-бар, находящо се северно от яз. „Тотлебенов вал“, можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 82...

Преброяване 2021

ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.

Местоположение