ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
В следващите два дни ще извозват сухите клони от парк „Кайлъка”
15.08.2019
В следващите два дни всички натрупани при почистването на парк „Кайлъка” сухи клони ще бъдат събрани и извозени. Работата вече започна и с нея са ангажирани назначените по програмата за временна заетост работници. Областният управител Мирослав Петров и директорът на дирекция АКРРДС Трифон Иванов бяха тази сутрин на място при екипите. „Две седмици са достатъчни при добър темп на работа да бъдат събрани всички сухи клони от парковото пространство. Предвиждам и други изненадващи проверки за този период, така че не се отпускайте!”, каза областният управител Мирослав Петров. „Опитваме се да правим възможно най-доброто за облика на парка, но отново подчертавам, че с...

От днес до 20 август на територията на област Плевен ще се провеждат консултациите за състав на ОИК за предстоящите местни избори.
15.08.2019
Ясен е графикът за провеждане на консултации за определяне на състава на ОИК за местните избори през октомври. Днес такива ще се състоят в общините Плевен, Червен бряг  и Левски. За утре е планирано провеждането на консултации в Искър, Кнежа и Белене. На 19 август съставът на ОИК ще определят в общините Гулянци, Пордим, Долни Дъбник и Долна Митрополия, а в Никопол консултациите ще се състоят на 20 август. Ето и самият график на провеждане на консултациите на територията на област Плевен (тук)

Мирослав Петров: По 300 лева ще получат стопаните, отглеждащи прасета за лични нужди и заклали животните заради мерките по АЧС
14.08.2019
По 300 лева ще получат стопаните, отглеждащи прасета за лични нужди, които доброволно  са умъртвили животните си и попадат в 20 километровата зона. Това съобщи на днешното заседание на областната епизоотична комисия областният управител Мирослав Петров. Средствата са за дезинфекция на двора и ще бъдат отпускани след 26 август. За тази цел кметовете или кметските наместници следва да изготвят списъци на стопаните от съответното населено място, отглеждали до 5 прасета за лични нужди и които са заклали животните принудително с оглед мерките за справяне с болестта АЧС. Списъците трябва да се предоставят  в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и да бъдат ...

Няма регистрирани нови огнища на АЧС на територията на област Плевен
09.08.2019
Няма регистрирани нови огнища на заболяването африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на област Плевен. Актуална информация за епизоотичната обстановка в района бе представена тази седмица на поредното заседание на Областната епизоотична комисия в зала „Плевен“. Комисията се председателства от заместник - областния управител Татяна Божинова. Към дата 08.08.2019 г. на територията на област Плевен няма регистрирани нови огнища на заболяването АЧС, информира д-р Иван Йорданов - директор на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен. Той съобщи, че за изминалия 7-дневен период в ОДБХ – Плевен, са постъпили два сигнала за умрели диви прасета – едното е...

Областният управител Мирослав Петров: Няма да се удължава срокът на бедственото положение в област Плевен във връзка с Африканската чума по свинете
02.08.2019
Бедственото положение, обявено на територията на област Плевен със заповед на областния управител Мирослав Петров във връзка с Африканската чума по свинете /АСЧ/ за времето от 24 юли до 31 юли 2019 г., няма да бъде удължен. Причината е, че на територията на областта няма регистрирани нови огнища на АЧС. Това стана ясна на поредното заседание на Областната епизоотична комисия в зала „Плевен“. Комисията се председателства от заместник - областния управител Татяна Божинова. В присъствието на представители на общинските администрации, кметове на кметства, ловно-рибарски сдружения, представители на медиите и на частни стопанства бе изнесена актуална информация за епизоотичната обстановка в района...

Обяви
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
06.08.2019
  О Б Я В Л Е Н И Е                                           За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал. 1 и2 от Закона за държавния служител  и Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областния управител на област Плевен обявява  конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните...

ОБЯВА ЗА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
26.07.2019
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ПЛЕВЕН На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Заповед №РД-14-27/26.07.2019 г., Заповед №РД-14-28/26.07.2019 г. и Заповед №РД-14-29/26.07.2019 г. на Областен управител - Плевен   ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Областна администрация - Плевен, пл. “Възраждане” №1, етаж ІV. Депозитът се внася по банкова сметка на Областен управител – Плевен, IBAN сметка: BG51 UNCR 7527 3386 8707 25, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. Плевен. Цената на един комплект тръжна документация е...

Определяне на спечелилия търга с явно наддаване участник за покупка на движими вещи – частна държавна собственост, съгласно заповед № РД-14-17/04.06.2019 г.
18.06.2019
Заповед № РД-14-17/04.06.2019 г.

I-степен на готовност за общините по поречието на река Дунав на територията на област Плевен
07.06.2019
З А П О В Е Д   №  РД-09-80/07.06.2019г.

Заповед за търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 год. за покупка на движими вещи – частна държавна собственост, получени при строително-мотнажни работи
06.06.2019
Заповед № РД-14-17/04.06.2019г. на Областния управител на област Плевен и З А Я В Л Е Н И Е за участие в търг с явно наддаване по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 год. 

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?