Новини

21.06.2022
В Плевен се продължава поредица от тематични публични събития за обсъждане на възможностите и перспективите за развитие на града и региона, в условията на открит граждански диалог,  с участието на представители на държавните институции, местните власти, научни звена, регионални иновационни центрове и браншови организации.            В зала „Плевен“ на областна администрация се проведе регионален форум на...

17.06.2022
Областният управител - Иван Янчев бе гост на честването от 100 – годишнината на храма „Свети Архангел Михаил“ в с. Сухаче. Изписан от дебърски майстори, храмът е свидетелство за Силата на Божията Премъдрост и най-великият от архангелското войнство – Свети Архангел Михаил, предводителят на всички архангели и ангели Божии. Свети Архангел Михаил е защитник и пазител...

16.06.2022
Продължава поредицата от тематични публични събития, в условията на публичен граждански диалог, организирани от Областна администрация - Плевен, чиято водеща цел е постигането на положителна тенденция в посоката на развитие на област Плевен и на Северозападния район. На 20 юни (понеделник) от 13:00 часа в зала “Плевен” на Областна администрация ще се проведе РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ на...

13.06.2022
Първият етап се проведе на 11 юни /събота/ в английския двор на Областна администрация Плевен.  Двама индивидуални изпълнители и пет фолклорни групи ще представят Плевенския край  на  XXII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Комисията, която извърши подбора на участниците, се председателстваше от Виолета Иеремиева, заместник-областен управител на Плевен и членове: доц. д-р Веселка...

08.06.2022
Днес, Областния управител на Плевенска област Иван Янчев прие в кабинета си новоназначения директор на Областно пътно управление – Плевен инж. Мирослав Ангелов. Още с встъпването си в длъжност, новият ръководител на местното пътно управление, проведе първа работна среща с Иван Янчев. В хода на разговорите се обсъдиха текущи въпроси и належащи проблеми, които стоят...

07.06.2022
На 7 юни в Плевен се проведе регионален форум на тема: „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“. Той беше организиран от Областна администрация - Плевен в партньорство със „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен. Във...

Обяви16.05.2022
В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че на 20.05.2022 г. /петък/, между 7.30 часа и 10.00 часа, ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност...

10.05.2022
Областният управител на област Плевен, обявява, че открива процедура за продажба на движимa вещ – частна държавна собственост, представляващa – бракуван лек автомобил, марка Ауди, модел А6, година на производство 1999г. Документация за търга може да изтеглите от тук.

25.02.2022
Областният управител на област Плевен, обявява, че открива процедура за продажба на движимa вещ – частна държавна собственост, представляващa – бракуван лек автомобил, марка Ауди, модел А6, година на производство 1999г., с начална тръжна цена: 700,00 /седемстотин/ лева. Вид на процедурата: търг с тайно наддаване (предварително депозиране на предложенията) по смисъла на чл.5, ал.1 от...

17.12.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е              В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и  съгласно приложение към т. 1 на Решение № 531/22.07.2021 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 137+800 до км 166+144 на територията на...

Преброяване 2021

ВАЖНО!!!

2020.03.13
Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция на от разпространение на коронавирус COVID–19 Областна администрация-Плeвен препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

  • Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – egov.bg;
  • Система за сигурно електронно връчване – Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от Областна администрация Плевен, без да е необходимост от физическо присъствие на място в Центъра за административно обслужване в сграда на Областна администрация Плевен. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица. Времето на изпращането и получаването на документ и/или съобщение се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
  • По електронна поща на адрес: pleven@pleven.government.bgвсички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.

Местоположение