Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Конвенция на организацията на обединените нации срещу корупцията
http://pleven-oblast.bg/assets/Antikorupciq/11.pdf
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН