Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заместник областен управител - Виолета Иеремиева

Дата на публикуване: 25.01.2022 12:20

Заместник областен управител на област Плевен:

Виолета Георгиева Иеремиева


 

Дата на раждане: 13.04.1973 г.

Назначение: Решение на Министър-председателя на Република България от 21.01.2021г.

Образование:

1991 г.- Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен

1999 г.- ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, магистър Българска филология

Професионален опит:

От 2005 г. работи като технически сътрудник за голяма международна компания

Социална дейност:

 От 1993 г. борбата за правата на хората с увреждания, най-маргинализираната група в обществото, се превръща в нейна кауза. Виолета цели да допринесе за решаването на множеството сериозни проблеми, касаещи нормалното съществуване не само на хората с увреждания, а и на всички хора в неравностойно положение.

Семейно положение:

Неомъжена

Контакти:
Тел.: +35964 880 105   
Е-mail: violeta.ieremieva@pleven.government.bg

Приемен ден на Заместник областен управител се провежда ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА ОТ 14:00Ч. ДО 16:00Ч.

Записването за приемен ден е възможно само от 10:00 ч. до 12:00 ч. на същия ден.
Преди да се запишете за приемен ден, моля запознайте се с правомощията на областния управител и сферите на дейност в рамките на неговите компетентности.
Правомощията на областен управител можете да прочетете от тук Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем